Općina Vitez - o vitezu...

Općina Vitez je prostor koji se proteže u zemljopisnom središtu Bosne i Hercegovine. Vitez je smješten u centralnom dijelu doline rijeke Lašve, koja se proteže od jugoistočnih padina planine Vlašić do Busovače. Ova se dolina formirala na 390 - 480 m nadmorske visine. Od sutjeske Lašve poslije Travnika, pa do Sutjeske prije Kaonika, Lašvansko polje dugo je oko 17 km, a širina mu je različita i iznosi prosječno 3 km.

Administrativno, općina Vitez pripada Srednjobosanskom kantonu. Sa sjeveroistoka Vitez graniči s općinom Zenica, sa istoka s općinom Busovača, s juga s općinom Fojnica, sa zapada s općinom Novi Travnik i sa sjeverozapada općinom Travnik.

Jedna od najznačajnijih prirodno–geografskih odlika općine je da se većina značajnijih naseljenih mjesta nalazi u Lašvanskom polju, uz važnu komunikaciju Lašva-Donji Vakuf, koja kroz općinu Vitez prolazi u dužini 12.400 metara.Ukupna površina Lašvanskog polja je 50 km2.

Područje Viteza prostire se na nadmorskoj visini od 374 metara na dijelu gdje rijeka Lašva prelazi iz općine Vitez u općinu Busovača, do nadmorske visine od 750 metara na kojoj se nalazi Zaselje, najviše naseljeno mjesto na općini Vitez.Planinski dio općine Vitez prostire se na nadmorskoj visini od 600 metara pa do 1578 metara, koliko je visok najviši planinski vrh na općini Vitez Krstac.

“Ukupna površina polja je oko 50 km2. Tamo gdje su krečnjački humovi s jedne i s druge strane polja najbliži (Kalvarija i Grbavica), polje je podijeljeno na gornje i donje, odnosno na Travničko u užem smislu i Viteško polje. Međutim, pojedini dijelovi polja nose i posebne lokalne nazive, od kojih su neki istovremeno i nazivi naselja u polju. Tako se prošireni gornji dio polja bliže Travniku zove Polje i Nević Polje, a u donjem dijelu polja oko Viteza lokalni su nazivi: Polje, s desne strane, te Jardoljsko Polje i Dubravičko Polje s lijeve strane Lašve.”

“Centralna mikroregija je najniži prostor travničkog kraja gdje se dolina glavnog toka Lašve i donje doline njenih pritoka svojim aluvijalnim ravnima proširuju i srastaju u Travničko polje. Tu na 400 - 500 m nadmorske visine - gdje su prirodni uvjeti za život, smještaj stalnih naselja , privrjeđivanje i kretanje bili općenito povoljniji nego u drugim dijelovima ovoga kraja - razumljivo je što se nalaze i tragovi najstarijih naselja i sadašnja veća naselja ovoga kraja (Travnik, Vitez, Novi Travnik). Spontanim i organiziranim radom ljudskih zajednica kroz dugi vremenski period od više milenija, prvobitna je fizionomija pejzaža ovdje najviše izmijenjena. Krčevine nekadašnjih listopadnih šuma su najvećim dijelom pretvorene u dolinske livade, oranice i voćnjake, a s vremenom su značajnije površine zauzela gradska i seoska naselja, ceste i željeznice, te različiti i pojedinačni stambeni i privredni objekti izvan naselja. Opći tok transformacije i humanizacije prvobitnog pejzaža ovdje se najviše izrazio kroz proces urbanizacije prostora, što je jedna od bitnih značajki ove mikroregije. Od Turbeta preko Travnika do Viteza i na jug do Novog Travnika, duž glavnih komunikacija se pruža izdužena više ili manje urbanizirana zona gradskih, prigradskih i seoskih naselja, s izraženom tendencijom međusobnog približavanja i spajanja. Tako se ova centralno smještena mikroregija javlja i kao demografsko, aglomeracijsko, privredno i prometno jezgro te, prema tome, i faktor okupljanja i integriranja čitavog travničkog kraja.” # Krešimir Papić: Travnik - grad i regija, ZMT 1975. g.

Vitez je udaljen od Sarajeva 70 km, a od Zenice 12 km. Najniže naseljeno mjesto, i to uže gradsko područje, nalazi se na nadmorskoj visini od 415 m, a najviše viteško naselje, selo Zaselje, nalazi se na 700 m nadmorske visine.

Klima je izrazito kontinentalna. Temperatura se zimi spušta i do -28 stupnjeva Celzijevih, a ljeti dostiže i do +36 stupnjeva Celzijevih.

Prema popisu iz 1991. godine ovdje je živjelo 27.728 stanovnika, od čega 12.679 Hrvata, 11. 471 Musliman, 1.502 Srbina, 1.362 Jugoslovena, te 714 ostalih.