Javne nabavke

28.03.2018.    DOBAVA I DOPREMA BETONA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
28.03.2018.    DOBAVA I DOPREMA DOLOMITNIH AGREGATA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
20.03.2018.    REKONSTRUKCIJA TOALETA U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA „VITEZ“ - OPĆINA VITEZ LOT 2 - UREĐENJE IGRALIŠTA U DVORIŠTU DJEČJEG VRTIĆA „VITEZ“ - OPĆINA VITEZ
21.12.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA DOVRŠETKU OBORINSKE ODVODNJE U POSLOVNOM CENTRU PC-96-2– OPĆINA VITEZ
23.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA GRAĐEVISNKIH RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U ZASELJU (I FAZA) - OPĆINA VITEZ
   IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU PUTEVA I GRADSKIH PROMETNICA ZA SEZONU 2017/2018 – OPĆINA VITEZ
17.11.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: NABAVA ROBA – INDUSTRIJSKA SOL ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH ULICA U SEZONI 2017/2018 - OPĆINA VITEZ
14.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ODVODNJI SLIVNIH I OBORINSKIH VODA SA KOLNIKA I ASFALTIRANJE PUTA NA DIJELU PUTA PAVLOVIĆ – GLAVNI ODVOD– OPĆINA VITEZ
14.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ODVODNJI SLIVNIH I OBORINSKIH VODA SA KOLNIKA I PLATOA SA EURODOMA – POVEZIVANJE ODVODNJA FRANIĆ DO LAŠVE – BETONSKE CIJEVI– OPĆINA VITEZ
16.11.2017.    NABAVU ROBA – PLIN ZA GRADSKU SPORTSKU DVORANU OPĆINE VITEZ U 2018.GODINI
16.11.2017.    NABAVU ROBA – UREDSKI MATERIJAL ZA POTREBE OPĆINE VITEZ ZA 2018.GODINU
16.11.2017.    NABAVU ROBA – ULJE ZA LOŽENJE ZA POTREBE GRIJANJA PROSTORIJA ZGRADE OPĆINE I ZGRADE MUP-a U 2018.GODINI
16.10.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PUTA M5 – PJEŠČARA KALVARIJA NA LOKACIJI RASKRIŽJE VELIKI MOŠUNJ, MALI MOŠUNJ, BOŠNJAKOVE KUĆE – OPĆINA VITEZ
16.10.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRAD STABILIZACIONOG PRAGA NIZVODNO OD VONKOVOG MOSTA NA RIJECI LAŠVI – OPĆINA VITEZ
02.10.2017.    ASFALTIRANJE DIONICE PUTA U NASELJIMA (LOT1-5)
02.10.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU PUTEVA I GRADSKIH PROMETNICA ZA SEZONU 2017/2018 – OPĆINA VITEZ
09.06.2017.    DOBAVA I DOPREMA BETONA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
09.06.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOKRIH ČVOROVA NA GRADSKOM STADIONU– OPĆINA VITEZ
27.02.2017.    NABAVA ROBA – PLASTIČNE KANTE ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (Izvješće o dodjeli ugovora)
21.12.2016.    Obavijest o nabavi - Utopljavanje zgrada
05.12.2016.    Obavijest o nabavi - kante za otpad
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - gorivo
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - ulje za loženje
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - uredski materijal
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA PROBIJANJU SERVISNIH PROMETNICA „CESTE 2, 4 I 7“ U POSLOVNOJ ZONI ŠLJIVČICA – OPĆINA VITEZ
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREŽE, DIONICA OD ULICE VUKOVARSKA DO NASELJA BOTRINE – OPĆINA VITEZ
16.08.2016.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UTOPLJAVANJU OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU JU „DOM ZDRAVLJA“ (zamjena drvene stolarije) – OPĆINA VITEZ
29.07.2016.    UTOPLJAVANJE OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU – OBJEKT „VATROGASNI DOM“ - OPĆINA VITEZ
28.07.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA GRADSKOJ PROMETNICI, GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PROMETNICAMA OD VEĆE VAŽNOSTI – OPĆINA VITEZ
08.07.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA - ponovljeni (završeno)
04.05.2016.    Izvođenje građevinskih radova na lijevoj obali rijeke Bile - Zabilje 1 u općini Vitez (ZAVRŠENO)
02.06.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA (PONIŠTENO)
01.06.2016.    Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta na potoku Lupnica u Kamenjačama (ZAVRŠENO)