Pomoćnici načelnika


  RAMAJANA IDRIZOVIĆ
tajnik/sekretar Općinskog vijeća

Email: ramajana@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 209
MUHAMED REBIHIĆ
pomoćnik načelnika za poduzetništvo i lokalni razvoj

Emailmuhamed.rebihic@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 213
IVO ANČIĆ
pomoćnik načelnika za financije

Email: ivo.ancic@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 242

VESNA ŠILIĆ
pomoćnik načelnika za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam

Emailvesna.silic@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 204
  ZORAN LUKOVIĆ
pomoćnik načelnika za opću upravu

Email:  zoran.lukovic@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 221
MARIJA GRABOVAC
pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti

Email: marija.grabovac@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 212
  ASIM RIBO
pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu

Email: asim.ribo@opcinavitez.info
Telefon: 030 718 226