Sjednice

XXXII. sj. 11.2.2016.god.

1. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika i općinskih 
službi za upravu za 2015.godinu
2. ZAKLJUČAK o stanju  vodosnabdijevanja Viteza za 2015.godinu, sa posebnim 
osvrtom na projekat Regionalni vodovod "Plava voda"
3. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o realizaciji javnih nabavki za 2015. godinu
4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj
upotrebi
5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj
upotrebi
6. RJEŠENJE o izuzimanju i dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta (Đidić Kadir)
 

XXXIII. sj. 9.3.2016.god.

1. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i budžetske rezerve općine 
Vitez za 2015.godinu
2. ZAKLJUČAK  o Informaciji o poljoprivrednom zemljištu na području općine Vitez 
3. ZAKLJUČAK o Informaciji o upravljanju komunalnim otpadom na području općine 
Vitez 
4. ODLUKA o usvajanju i provođenju "Prostornog plana posebnog obilježja
zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice"
5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Regulacionog plana "Poslovnog centra PC-96-2 Vitez"
(Fero-Pack)
6. ODLUKA o priznavanju troškova uređenja građevinskog zemljišta na lokalitetu 
"PC-96-2".

XXXIV. sj. 7.4.2016.god.

1. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu JU Gradska knjižnica/biblioteka Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
2. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu OO Crveni križ Vitez  Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
3. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
4. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Vatrogasnih društava  Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
5. ODLUKA o izmjeni Odluke o usklađivanju društva P.D. "Vlašić" d.o.o Vitez
6. ODLUKA o izmjeni Odluke o organizaciji JSP "Vitez-stan" d.o.o Vitez
7. ODLUKA o izmjeni Odluke o usklađivanju pravnog statusa  JKP "Vitkom"  d.o.o 
Vitez
8. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i 
nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama kojima je Vijeća osnivač
9. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Komisije za kapitalna ulaganja
10. ZAKLJUČAK o USVAJANJU Plana aktivnosti sa tačno utvrđenim rokovima
u cilju donošenja Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
11. ODLUKA o izmjeni Regulacionog plana  "Poslovnog centra PC-96" Vitez.
 

XXXV. sj. 20.4.2016.god.

1. ODLUKA o dodjeli Općinskih javnih priznanja za 2016.godinu
2. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu  JU  "Apoteka/Ljekarna"  Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
3. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu  JU "Dom zdravlja" Vitez za
2015. godinu i Programa rada za 2016.godinu
4. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o poslovanju  JU "Dječiji vrtić" Vitez za
2015. godinu i Plana i programa rada za 2016.godinu
5. ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU "Dječiji vrtić" Vitez
6. ZAKLJUČAK o usvajanju  Izvještaja o stanju rješavanja predmeta upravnog 
postupka Službi za upravu općine Vitez za preiod od  1.1.- 31.12.2015.godine
7. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva  (Vinko Sučić)
8. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva  (Ljiljana Rajić)
9. ODLUKA o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u zoni obuhvata 
Regulacionih planova  PC-96 i PC-96-2.