Službe

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVITAK

Muhamed Rebihić
, pomoćnik načelnika
Armin Varupa, stručni suradnik za pripremu i praćenje projekata razvitka
Vikica Rajić, stručni suradnik za energetsku efikasnost u Općini Vitez
Jusuf Sivro, stručni suradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Ismet Trako, viši stručni suradnik za poslovni razvitakj i pružanje servisa
Dario Križanac, stručni suradnik za infr. raz. koje vodi i finansira općina Vitez
Ružica Martinović, viši referent za predmjere i kalkulacije
Branka Šarić, viši samostalni referent  za poslove obavljanja samostalne djelatnostiSLUŽBA ZA FINANCIJE

Ivo Ančić,
pomoćnik načelnika
Ivana Maros, viši stručni suradnik za financije i proračun
Muamer Kragić, viši stručni suradnik - financijski knjigovođa
Zenaida Varupa, stručni suradnik - finansijski knjigovođa
Ružica Čeko, viši referent za obračun plaća likvidaturu i glavnu blagajnu
Senada Trako, viši referent za obračun plaća likvidaturu i glavnu blagajnu
Ivica Babić, viši referent - ekonomSLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, KATASTAR I URBANIZAM

Vesna Šilić, pomoćnik načelnika
Kristina Franjić, stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove i upravno rješavanje
Sanida Bešo, stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravno rješavanje
Adis Mangić, viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina
Dino Zukan, viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina
Sulejman Mujanović, viši referent za ručnu i AO promjena i stručno teh. geodetske poslove
Nataša Križanović, stručni suradnik za urbanizam i gradnjuSLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Zoran Luković, pomoćnik načelnika
Tanja Pejović, inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i lokalne putove
Damir Trako
Anita Marin, Inspektor za urbanističko-građevinske poslove
Jure Omazić, viši referent za protokol i poslove arhiva
Marija Matković, stručni suradnik za upravno rješavanje iz oblasti građanskih stanja
Gordana Šafradin, viši referent - matičar
Irma Baručija, viši referent - matičar
Mina Haseljić, viši referent za protokol
Dragica Strukar, viši referent za oblast komunalnih usluga
Haris Čišić, viši refrent za vođenje izvršnog postupka
Mirsad Hrustić


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Marija Grabovac, pomoćnik načelnika
Katica Iličić-Radman, stručni suradnik za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruge građana
Inga Cakalin, viši stručni suradnik za boračko invalidsku zaštitu
Nermin Grabus, viši stručni suradnik za boračko invalidsku zaštitu
Namka Akeljić, viši referent za braniteljsko-invalidnu zaštitu
Dragana Čečura, viši referent za braniteljsko-invalidnu zaštitu
Marina Varešković, viši referent za rad mjesnih zajednica
Kenan Viteškić


SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Asim Ribo, pomoćnik načelnika
Pero Jerković, viši referent za popunu ljudstva i obuku struktura
Nikolina Matković,


STRUČNA I ZAJEDNIČKA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Ramajana Idrizović, tajnik općinskog vijeća
Bernard Mandić, stručni savjetnik za poslove normativne djelatnosti OV
Kristijan Kulić, viši stručni suradnik  za informatiku
Sanja Frljić, viši referent - tehnička tajnica
Nail Hodžić