Objavljeno: 12.2.2016.

Prezentacija Strategije komuniciranja za sve uposlene u općini Vitez

Početkom veljače u sali  Općine Vitez održana je prezentacije novo usvojene Strategije komuniciranja Općine Vitez za sve uposlene djelatnike. Prezentaciju je održala predsjednica Povjerenstva za izradu Strategije komuniciranja općine Vitez, Marija Grabovac, ukratko prezentirajući tijek nastajanja i svrhu ovog dokumenta.
Naime Općina Vitez je postala svjesna važnosti pravovremenog informiranja javnosti i uključenja građana u poslove lokalne samouprave s ciljem izgradnje povjerenja, stvaranja dobrog imidža Općine, povećanja efikasnosti rada i zadovoljstva uposlenih, uspostavljanja kvalitetnih partnerskih odnosa sa građanima, gospodarstvenicima  i svim drugim ciljnim grupama.
Prvi i temeljni uvjet uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne vlasti i građana svakako je uspostavljanje stalnog i aktivnog komuniciranja između partnera, a sve sa ciljem sagledavanja njihovih stvarnih potreba i mogućnosti, te sa krajnjim ciljem iznalaženja načina zadovoljenja zajedničkih potreba kroz čiju praktičnu primjenu će Općina ispuniti svoju misiju, a građanin postati zadovoljan.
Sadašnja razina komuniciranja u Općini Vitez se može ocijeniti zadovoljavajućom, no naš cilj je da dugoročnim planiranjem, koje je bazirano na konkretnim pokazateljima i jasno definiranim ciljevima koje želimo postići, unaprijedimo dosadašnje i uvedemo nove komunikacijske prakse na jedan strateški pristup.
 
U cilju realizacije usvojenih aktivnosti navedenih  u Strategiji komuniciranja donesen je Akcioni plan za 2016.godinu sa jasno preiziranim zadatcima, vremenskom roku i izvršiteljima pojedinih zadataka i ciljeva .
Na kraju svake godine Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za praćenje tijeka realizacije provedbe  Strategije komuniciranja i o istom izvijestiti općinsko vijeće i javnost.
 
 
      Služba za društvene djelatnosti
Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez