Objavljeno: 12.2.2016.

Prezentacija Strategije komuniciranja za sve uposlene u općini Vitez

Početkom veljače u sali  Općine Vitez održana je prezentacije novo usvojene Strategije komuniciranja Općine Vitez za sve uposlene djelatnike. Prezentaciju je održala predsjednica Povjerenstva za izradu Strategije komuniciranja općine Vitez, Marija Grabovac, ukratko prezentirajući tijek nastajanja i svrhu ovog dokumenta.
Naime Općina Vitez je postala svjesna važnosti pravovremenog informiranja javnosti i uključenja građana u poslove lokalne samouprave s ciljem izgradnje povjerenja, stvaranja dobrog imidža Općine, povećanja efikasnosti rada i zadovoljstva uposlenih, uspostavljanja kvalitetnih partnerskih odnosa sa građanima, gospodarstvenicima  i svim drugim ciljnim grupama.
Prvi i temeljni uvjet uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne vlasti i građana svakako je uspostavljanje stalnog i aktivnog komuniciranja između partnera, a sve sa ciljem sagledavanja njihovih stvarnih potreba i mogućnosti, te sa krajnjim ciljem iznalaženja načina zadovoljenja zajedničkih potreba kroz čiju praktičnu primjenu će Općina ispuniti svoju misiju, a građanin postati zadovoljan.
Sadašnja razina komuniciranja u Općini Vitez se može ocijeniti zadovoljavajućom, no naš cilj je da dugoročnim planiranjem, koje je bazirano na konkretnim pokazateljima i jasno definiranim ciljevima koje želimo postići, unaprijedimo dosadašnje i uvedemo nove komunikacijske prakse na jedan strateški pristup.
 
U cilju realizacije usvojenih aktivnosti navedenih  u Strategiji komuniciranja donesen je Akcioni plan za 2016.godinu sa jasno preiziranim zadatcima, vremenskom roku i izvršiteljima pojedinih zadataka i ciljeva .
Na kraju svake godine Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za praćenje tijeka realizacije provedbe  Strategije komuniciranja i o istom izvijestiti općinsko vijeće i javnost.
 
 
      Služba za društvene djelatnosti
Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu