Objavljeno: 24.6.2016.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo građane da se rok za predaju  pismenih prijedloga, sugestija i prigovora o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala na području planine Kruščice produžava za još 10 (deset) dana zaključno sa 06.07.2016. godine. Predaju možete izvršiti na protokol općine Vitez.Koordinacioni tim za provođenje javne rasprave