Objavljeno: 30.6.2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje termofasade i sanacije krova, radi uštede energije, na zgradama zajedničkog stanovanja

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje termofasade i sanacije krova, radi uštede energije, na zgradama zajedničkog stanovanja
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava stanara za ugradnju termoizolacione fasade kao i sanacije krova na zgradama zajedničkog stanovanja uz sufinanciranje Općine Vitez.
 
Pravo učešća
Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare objekata zajedničkog smještaja, koji imaju izabrane predstavnike zgrada, kao i pisanu suglanost svih stanara za ugradnju termofasade ili sanaciju krova na objektu zajedničkog smještaja.
 
 Uvjeti za prijavu:

  • Zgrada treba imati izabranog predstavnika stanara
  • Svi stanari trebaju biti suglasni sa izvođenjem radova, što potvrđuju svojim potpisima na obrascu sa skupa etažnih vlasnika
  • Potrebno je da zgrada ima izrađen predmjer radova za ugradnju termofasade potpisan i ovjeren od strane poduzeća koje se bavi navedenim radovima ili od strane djelatnika Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak
 
 Kriteriji za odabir korisnika
- Starost zgrade  (maksimalno 30 bodova)
- Oštećenja na zgradi (maksimalno 40 bodova)
- Učešće stanara u sufinanciranju projekta (maksimalno 30 bodova)
 
Općina Vitez će sufinancirati projekte koji ispune tražene kriterije, u iznosu 40 % od vrijednosti cjelokupne investicije.
 
Potrebna dokumentacija
- Popunjen prijavni obrazac (MOŽETE GA SKINUTI OVDJE)
- Dokaz o izboru predstavnika stanara
- Potpisna izjava svih stanara za izvođenje radova na ugradnji termofasade
- Izvod stanja na računu za zgradu od JSP „VITEZ- STAN“
- Potpisan i ovjeren predmjer radova (Bilo od poduzeća koje izvodi građevinske radove ili od    Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak)
 
 
Preuzimanje dokumentacije
Prijavni obrazac za prijavu na Javni poziv, se može preuzeti na web stranici Općine Vitez ili osobno preuzimanjem u šalter Sali Općine Vitez, Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez.
 
Slanje prijava
Prijave na Javni poziv utopljavanja objekata zajeničkog stanovanja ugradnjom termofasade ili sanacijom krova, mogu se poslati na adresu:
 
Općina Vitez
Stjepana Radića 1
72 250 Vitez
 
Ili direktno na protokol Općine Vitez
Sa naznakom „Prijava za javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje termofasade ili sanacije krova, na stambenim zgradama zajedničkog stanovanja“-sa naznakom na kuverti - NE OTVARATI.
 
Javni poziv je objavljen dana 30.6.2022. godi ostaje otvoren do 1.8.2022. godine
Javni poziov će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Vitez.
 
Nepotpune i neblagovremene prijeve neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne inforamcije za sve zainteresirane se mogu dobiti na telefon: 030 718 255.
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  

Boris   Marjanović