Objavljeno: 22.7.2016.

PRELIMINARNA LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA NA JAVNI POZIV broj 01-1-21-1-1768/16

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA POTICAJ PRIVREDI
 

Broj: 01-1-21-1-1768/16-2
Vitez, 22.07.2016.
 
Na osnovu članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 49/06), člana 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 05/08), provedene procedure po Javnom pozivu općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Poticaji privredi” za 2016. godinu, Zapisnika Povjerenstvo za otvaranje prijava, pregled dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata za novčanu podršku “Poticaj privredi” donosim:

 

PRELIMINARNA LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
NA JAVNI POZIV broj 01-1-21-1-1768/16
 
 
Članak 1.
 
Iz Proračuna općine Vitez za 2016. godinu sa stavke “poticaji privredi”, ekonomski kod 614521 izdvaja se 25.000,00 KM kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Poticaji privredi – odabir korisnika Grant sredstava”, LOT 1. Poticaj zapošljavanju za 2016.
 
Članak 2.
 
Iz Proračuna općine Vitez za 2016. godinu sa stavke “poticaji privredi”, ekonomski kod 614521 izdvaja se 21.000,00 KM kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Najbolja poslovna ideja”, LOT 2. za 2016.
 
Članak 3.
 
Na osnovu novih zapošljavanja u 2015./2016. godini i ukupnog broja zaposlenih radnika raspored izdvojenih sredstava na korisnike sa Konačne liste uspješnih kandidata za LOT 1. je slijedeći:
 

redni broj Naziv firme ukupan iznos podrške u KM
1 „OBUĆA FAHI“ d.o.o. Vitez 3.000,00
 2 „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez 3.000,00
3 „CONTEGO“ d.o.o. Vitez 2.000,00
4 „MAKS“ d.o.o. Vitez 2.000,00
5 „WANNE“ d.o.o. Vitez 1.500,00
6 Pekara „NEDO“ 1.500,00
7 „BOSNA-WOOD“ d.o.o. Vitez 1.000,00
8 „DIVAN“ d.o.o. Vitez 1.000,00
9 Stolarija „HASKIĆ“ 1.000,00
10 SOR „LEPIR“ 1.000,00
11 „HIF“ d.o.o. 1.000,00
12 „ABROL-TREYD“ d.o.o. 2.000,00
13 „Servis Glas“ 1.800,00
14 SOR „F-MIS“ 800,00
15 Fast food „ZLAJA“ 350,00
16 Obrt „In-Style“ 350,00
17 SUR „ISOJE“ 1.000,00
18 P.P. TOPOLJAK 1.000,00
 
Članak 4.
 
Na osnovu inovativnosti, broja planiranih zapošljavanja i koncepta “Najbolja poslovna ideja” za LOT 2. lista uspješnih korisnika je slijedeća:

  1. Marko Jukić – “Korištenje web aplikacije i mobitela za online kupovinu autobusnih karata” = 8.000,00 KM
  2. Zehra Delić – “Tradicionalni obrt, stolarski proizvodi” = 7.000,00 KM
  3. Matea Petrović – “Izrada sustava navodnjavanja kap po kap” = 6.000,00 KM
Uspješni kandidati iz LOT-a 2. će sa Općinom Vitez zaključiti Ugovore o dodjeli sredstava i načinu utroška istih.
 
 
Pouka o pravnom lijeku:
Preliminarna lista će biti objavljena na web stranici i oglasnim stranicama Općine Vitez.
Protiv ove Liste može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana objavljivanja Odluke.
 
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
 
        Armin Varupa

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom