Objavljeno: 22.7.2016.

PRELIMINARNA LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA NA JAVNI POZIV broj 01-1-21-1-1768/16

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA POTICAJ PRIVREDI
 

Broj: 01-1-21-1-1768/16-2
Vitez, 22.07.2016.
 
Na osnovu članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 49/06), člana 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 05/08), provedene procedure po Javnom pozivu općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Poticaji privredi” za 2016. godinu, Zapisnika Povjerenstvo za otvaranje prijava, pregled dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata za novčanu podršku “Poticaj privredi” donosim:

 

PRELIMINARNA LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA
NA JAVNI POZIV broj 01-1-21-1-1768/16
 
 
Članak 1.
 
Iz Proračuna općine Vitez za 2016. godinu sa stavke “poticaji privredi”, ekonomski kod 614521 izdvaja se 25.000,00 KM kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Poticaji privredi – odabir korisnika Grant sredstava”, LOT 1. Poticaj zapošljavanju za 2016.
 
Članak 2.
 
Iz Proračuna općine Vitez za 2016. godinu sa stavke “poticaji privredi”, ekonomski kod 614521 izdvaja se 21.000,00 KM kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva općine Vitez broj 01-1-21-1-1768/16 od 16.05.2016. za izbor korisnika sredstava “Najbolja poslovna ideja”, LOT 2. za 2016.
 
Članak 3.
 
Na osnovu novih zapošljavanja u 2015./2016. godini i ukupnog broja zaposlenih radnika raspored izdvojenih sredstava na korisnike sa Konačne liste uspješnih kandidata za LOT 1. je slijedeći:
 

redni broj Naziv firme ukupan iznos podrške u KM
1 „OBUĆA FAHI“ d.o.o. Vitez 3.000,00
 2 „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez 3.000,00
3 „CONTEGO“ d.o.o. Vitez 2.000,00
4 „MAKS“ d.o.o. Vitez 2.000,00
5 „WANNE“ d.o.o. Vitez 1.500,00
6 Pekara „NEDO“ 1.500,00
7 „BOSNA-WOOD“ d.o.o. Vitez 1.000,00
8 „DIVAN“ d.o.o. Vitez 1.000,00
9 Stolarija „HASKIĆ“ 1.000,00
10 SOR „LEPIR“ 1.000,00
11 „HIF“ d.o.o. 1.000,00
12 „ABROL-TREYD“ d.o.o. 2.000,00
13 „Servis Glas“ 1.800,00
14 SOR „F-MIS“ 800,00
15 Fast food „ZLAJA“ 350,00
16 Obrt „In-Style“ 350,00
17 SUR „ISOJE“ 1.000,00
18 P.P. TOPOLJAK 1.000,00
 
Članak 4.
 
Na osnovu inovativnosti, broja planiranih zapošljavanja i koncepta “Najbolja poslovna ideja” za LOT 2. lista uspješnih korisnika je slijedeća:

  1. Marko Jukić – “Korištenje web aplikacije i mobitela za online kupovinu autobusnih karata” = 8.000,00 KM
  2. Zehra Delić – “Tradicionalni obrt, stolarski proizvodi” = 7.000,00 KM
  3. Matea Petrović – “Izrada sustava navodnjavanja kap po kap” = 6.000,00 KM
Uspješni kandidati iz LOT-a 2. će sa Općinom Vitez zaključiti Ugovore o dodjeli sredstava i načinu utroška istih.
 
 
Pouka o pravnom lijeku:
Preliminarna lista će biti objavljena na web stranici i oglasnim stranicama Općine Vitez.
Protiv ove Liste može se uložiti žalba u roku od 5 dana od dana objavljivanja Odluke.
 
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
 
        Armin Varupa

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu