Objavljeno: 29.7.2016.

37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/16-6

Vitez; 29.7.2016.godine

 

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

 

37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

 

Sjednica će se održati dana 3.8.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom u 10 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 36. sjednice Općinskog vijeća održane 31.5.2016.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća za period od 01.01.-

30.06.2016. godine;

 1. Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;

 2. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;

 3. Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;

 4. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;

 5. Informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad;

 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;

 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);

 8. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;

 9. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);

 10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);

 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);

 12. Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);

 13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);

 14. Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);

 15. Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);

 16. Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;

 17. Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Tomislav Bošnjak Matić