Objavljeno: 29.7.2016.

37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/16-6

Vitez; 29.7.2016.godine

 

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

 

37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

 

Sjednica će se održati dana 3.8.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom u 10 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 36. sjednice Općinskog vijeća održane 31.5.2016.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća za period od 01.01.-

30.06.2016. godine;

 1. Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;

 2. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;

 3. Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;

 4. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;

 5. Informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad;

 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;

 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);

 8. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;

 9. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);

 10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);

 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);

 12. Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);

 13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);

 14. Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);

 15. Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);

 16. Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;

 17. Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Tomislav Bošnjak Matić

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU