Objavljeno: 5.8.2016.

Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Vitez

03.08.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 37. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik i pomoćnici načelnika.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informisanja TV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 36.sjednice Općinskoga vijeća održane 31.05.2016.godine;

Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici su usvojene sljedeće tačke dnevnog reda:
Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;
Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;
Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;
zvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;
Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);
Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;
Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);
Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);
Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);
Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);
Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);
Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);
Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;
Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.
 
Na kraju 37. Sjednice Općinskog vijeća Vitez ka znanju je primljena i Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period od 01.01.-30.06.2016. godine, te informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad, s tim da će ubuduće sve Udruge koje se finansiraju iz budžeta općine Vitez morati da sudjeluju u manifestacijama i događajima koje organizuje općina.

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU