Objavljeno: 5.8.2016.

Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Vitez

03.08.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 37. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik i pomoćnici načelnika.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informisanja TV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 36.sjednice Općinskoga vijeća održane 31.05.2016.godine;

Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici su usvojene sljedeće tačke dnevnog reda:
Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;
Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;
Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;
zvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;
Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);
Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;
Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra; (put u korist općine Vitez);
Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);
Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);
Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);
Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);
Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);
Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice;
Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.
 
Na kraju 37. Sjednice Općinskog vijeća Vitez ka znanju je primljena i Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period od 01.01.-30.06.2016. godine, te informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad, s tim da će ubuduće sve Udruge koje se finansiraju iz budžeta općine Vitez morati da sudjeluju u manifestacijama i događajima koje organizuje općina.