Objavljeno: 19.2.2016.

Obavještenje o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskoga vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2016.godinu.
 
Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:
 
  1. „Grb općine Vitez“  (dodjeljuje se 1 „Grb općine Vitez“),
  2. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  3. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 
 
GRB OPĆINE VITEZ
„Grb općine Vitez" je najviše javno priznanje.
Grb općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima, a za izuzetne doprinose i dostignuća (životno djelo) i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapređenju znanosti, obrazovanja, kulture, sporta, gospodarstva i drugih oblasti društvenog života u općini Vitez.
"Grb općine Vitez", počevši od ove godine može se dodijeliti svake četvrte godine, s tim da isti neće biti dodijeljen ako Ocjenjivački sud ocijeni da nijedan prijedlog ne ispunjava kriterije utvrđene Odlukom.
Dodjeljuje se samo jedan "Grb općine Vitez".
Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi "Grb općine Vitez" se može dodijeliti samo jedan put.
 
PLAKETA OPĆINE VITEZ
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri "Plakete općine Vitez" i to:Jedna gospodarskom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
 
 
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:
  1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
  3. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.
 
PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
 
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju: građani, udruge građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, tijela mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska društva i drugi pravni subjekti.
 
Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
- vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
- obrazloženje prijedloga;
- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
 
Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje. Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 10.3.2016.godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika -            za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez.     
 
                                                                                                               PREDSJEDNIK
                                                                                                        OCJENJIVAČKOG SUDA
 
                                                                                                                  Alojz  Mlakić
 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu