Objavljeno: 9.8.2016.

Informacija o realizaciji projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju ZabiljeNa osnovu Inicijative Službe civilne zaštite za pokretanje postupka javne nabavke, Odluke Načelnika općine Vitez o pokretanju postupka javne nabavke, te provedene zakonske procedure javne nabavke i potpisanog Ugovora broj 01-1-44-3-1497/16-4  od 20.05.2016. godine, krenulo se u realizaciju projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju Zaselje-općina Vitez.
Ugovor je potpisan između općine Vitez kao investitora i poduzeća  „TIKOP“ d.o.o. Vitez, kao izvođača radova.  
U vezi s tim  informišemo vas da su svi predviđeni ugovoreni radovi na sanaciji obale korita rijeke Bile izvedeni uspješno i u skladu sa dogovorenim predmjerima.

Ovaj projekat finansiran je iz budžeta općine Vitez.