Objavljeno: 9.8.2016.

Informacija za javnostU Službi za opću upravu već su otpočele radnje vezane za zimsko održavanje lokalnih puteva za sezonu 2016/2017. godinu za općinu Vitez, a sve u cilju da se unaprijedi održavanje putnih pravaca u svim naseljima općine. U vezi s tim služba je uputila dopis svim mjesnim zajednicama  da dostave svoje prijedloge putnih pravaca, koji prolaze kroz mjesnu zajednicu i koji bi se trebali održavati upravo radi prohodnosti u zimskom periodu, a koji do sada možda nisu bili uvršteni u listu puteva za održavanje.
Kada je u pitanju postupak utrđivanja treba da se vodi računa o tome da to budu putni pravci za koje postoji objektivna potreba da se održavaju, imajući u vidu broj  kuća tj. stanovnika koji koriste taj put, nagib puta, te da li je taj put asfaltiran  itd.
Nadležna služba će izvršiti obilazak terena i na osnovu toga utvrditi konačne liste pravaca za zimsko održavanje, kako bi svi putevi bili na vrijeme očišćeni i prohodni