Objavljeno: 17.8.2016.

Informacija o održanom sastanku


U vezi sa obraćanjem za pomoć Vladi Kantona odnosno resornom ministarstvu  Općine Vitez i poduzeća šumarstva, Vlada Kantona je na 31. sjednici usvojila „Akcioni plan za uspostavu posebnog režima gospodarenja šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Kruščica, općina Vitez“, te za koordinatora provedbe ovih aktivnosti po navedenom Planu zadužila resorno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Obzirom da je Kantonalna uprava za šumarstvo određena za nosioca aktivnosti kroz izradu Plana zaštite šuma na području godpodarske jednice Kruščica, a kako su okončane i aktivnosti na izradi Akcijskog plana, Uprava je sazvala  sastanak koji se održao jučer  u Sali općine Vitez na kome su predstavljene osnovne odredbe navedenih planova, te usaglašeni principi daljne međusobne saradnje na realizaciji istih.
Sastanku su prisustvovali  načelnik općine Vitez Advan Akeljić, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf, JP Vodovoda i kanalizacije Zenica, JKP Vitkoma Vitez, OJP Šumarija Vitez, te odjeljenja Kantonalne uprave šumarstva Novi Travnik.


Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi  dodatno će se  razraditi i najkasnije do kraja sedmice ovaj Akcioni plan dopunjen sa određenim stavkama bit će dostavljen svakom od nosilaca aktivnosti, kazao je direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Ševal Konjalić.