Objavljeno: 23.8.2016.

ZAVRŠEN JOŠ JEDAN PROJEKAT ASFALTIRANJA LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ

Kao i do sada Općina Vitez u skladu sa predviđenim finansijskim  iznosima u Budžetu, realizuje ulaganja u rekonkstrukciju i sanaciju  lokalnih puteva.
Povoljni vremenski uslovi omogućili su početak procesa asfaltiranja, a asfaltirane su dionice puteva na području naseljenih mjesta :
-          AB Rigol-Gačice
-          Počulica-Lepeza
-          Počulica-Bektaši
-          Buhine kuće- Sivrino selo
-          Dionica puta od kuće Sarajlić Abaza do kuće Mehmeda
-          Dionica puta od korita do kuće Sivro Envera
-          Ulica Kruščićka cesta do crkve

Proveden je postupak javne nabavke za odabir izvođača radova  kojim je odabrano privredno društvo „Adžić Asfalt“ d.o.o Žepće
Vrijednost ovog projekta  iznosila je 65.950,08 KM, a sredstva su obezbijeđena iz Budžeta općine Vitez.