Objavljeno: 31.8.2016.

Općina Vitez nastavlja sa projektima utopljavanja objekata


U narednom periodu počinje  realizacija projekta „Utopljavanje objekata za javnu namjenu izradom termoizolacione fasade na objektu „Vatrogasni dom“– općina Vitez.
Sredstva koja su bila potrebna za realizaciju ovog projekta  osigurana  su iz Budžeta općine Vitez u iznosu od 50%, a preostalih 50%  će snositi korisnik objekta Otvoreno društvo „Behar“ Vitez  po Odluci broj: II-55/16.
Cilj ovog projekta jeste povećanje energetske efikasnosti objekata javne namjene na području općine Vitez, a obzirom da se u zimskom periodu trošilo mnogo energije i da je bilo teško zagrijati sve prostorije, a kako bi se poduzele mjere za uštedu energije i utopljavanja objekta startano je sa ovim projektom.

Nakon provedenog tenderskog postupka, slijedeći odredbe Zakona o javnim nabavkama FBiH, odabran je izvođač radova GPUD “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.