Objavljeno: 7.9.2016.

Održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“

U Sali općine Vitez jučer je održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica-općina Vitez.
Na pomenutoj raspravi ukratko je pezentirana ideja kako bi trebalo da izgledaju objekti koji bi se tu nalazili, i stvorili ambijent koji se mora čuvati sa akcentom na zaštiti čovjekove okoline. Projekat bi obuhvatio tri zone koje bi se sastojale od sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta, te adrenalin parka sa sadržajem.
Svi prisutni na raspravi mogli su dati svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na navedeno, kako bi se iste ukoliko budu opravdane mogle ugraditi u navedeni prostorni planski akt.
Općinsko vijeće Vitez  donijelo je odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“, u istoj odluci usvojene su i zone obuhvata  područja za koji se radi plan, a  Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam pozvala je sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Kruščica, da uzmu aktivno učešće u postupku izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ – u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica.
Javno izlaganje Urbanističkog projekta „Plavac“ za sve zainteresirane građane bilo je otvoreno  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez do 05.09.2016. godine.
U skladu sa provedenom  javnom raspravom pozivaju se svi zainteresirani građani da svoje pismene prijedloge, sugestije ili prigovore o navedenoj temi dostave u roku od  7 (sedam) dana od dana okončanja Javne rasprave u Službu za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam.

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU