Objavljeno: 7.9.2016.

Održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“

U Sali općine Vitez jučer je održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica-općina Vitez.
Na pomenutoj raspravi ukratko je pezentirana ideja kako bi trebalo da izgledaju objekti koji bi se tu nalazili, i stvorili ambijent koji se mora čuvati sa akcentom na zaštiti čovjekove okoline. Projekat bi obuhvatio tri zone koje bi se sastojale od sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta, te adrenalin parka sa sadržajem.
Svi prisutni na raspravi mogli su dati svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na navedeno, kako bi se iste ukoliko budu opravdane mogle ugraditi u navedeni prostorni planski akt.
Općinsko vijeće Vitez  donijelo je odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“, u istoj odluci usvojene su i zone obuhvata  područja za koji se radi plan, a  Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam pozvala je sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Kruščica, da uzmu aktivno učešće u postupku izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ – u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica.
Javno izlaganje Urbanističkog projekta „Plavac“ za sve zainteresirane građane bilo je otvoreno  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez do 05.09.2016. godine.
U skladu sa provedenom  javnom raspravom pozivaju se svi zainteresirani građani da svoje pismene prijedloge, sugestije ili prigovore o navedenoj temi dostave u roku od  7 (sedam) dana od dana okončanja Javne rasprave u Službu za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam.

Ostale vijesti

22.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

17.5.2019.   Potpisani ugovori o stipendiranju

17.5.2019.   Javni pozivi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

17.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

15.5.2019.   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

13.5.2019.   J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

13.5.2019.   Obavijest za poljoprivredne proizvođače

10.5.2019.   Obavijest o mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019

9.5.2019.   OBAVIJEST o potpisivanju Ugovora o stipendiranju

10.5.2019.   ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI OPĆINSKIH STIPENDISTA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

7.5.2019.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos

6.5.2019.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu plastenika

30.4.2019.   Zahvala za suradnju na proslavi Dana općine Vitez

30.4.2019.   U organizaciji Škole košarke „Prvi koš“ Vitez, pobjednik na 4. GBT košarkaškom kupu za djevojčice – KK „Star“ Fojnica!

30.4.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez