Objavljeno: 7.9.2016.

Održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“

U Sali općine Vitez jučer je održana Javna rasprava u vezi postupka izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica-općina Vitez.
Na pomenutoj raspravi ukratko je pezentirana ideja kako bi trebalo da izgledaju objekti koji bi se tu nalazili, i stvorili ambijent koji se mora čuvati sa akcentom na zaštiti čovjekove okoline. Projekat bi obuhvatio tri zone koje bi se sastojale od sportskih sadržaja, smještajnih kapaciteta, te adrenalin parka sa sadržajem.
Svi prisutni na raspravi mogli su dati svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na navedeno, kako bi se iste ukoliko budu opravdane mogle ugraditi u navedeni prostorni planski akt.
Općinsko vijeće Vitez  donijelo je odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“, u istoj odluci usvojene su i zone obuhvata  područja za koji se radi plan, a  Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam pozvala je sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Kruščica, da uzmu aktivno učešće u postupku izrade Urbanističkog projekta „Plavac“ – u sklopu Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščica.
Javno izlaganje Urbanističkog projekta „Plavac“ za sve zainteresirane građane bilo je otvoreno  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez do 05.09.2016. godine.
U skladu sa provedenom  javnom raspravom pozivaju se svi zainteresirani građani da svoje pismene prijedloge, sugestije ili prigovore o navedenoj temi dostave u roku od  7 (sedam) dana od dana okončanja Javne rasprave u Službu za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam.

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu