Objavljeno: 19.9.2016.

JAVNI POZIV za sve vlasnike/korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža (etažne jedinice)

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE,
KATASTAR I URBANIZAM
 
Vitez, 05.09.2016.godine
 

JAVNI  POZIV

 
 
Pozivamo vlasnike ili korisnike  stanova/poslovnih prostora/garaža (etažne jedinice),  na području katastarske općine VITEZ, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su  privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama  stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili upis prava vlasništva na takvim etažnim jedinicama u knjigu položenih ugovora, da se uključe u proces evidentiranja navedenih etažnih jedinica u svrhu njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige.   
 
U svrhu evidentiranja navedenih nekretnina potrebno je da surađujete s djelatnicima tvrtke „Geodet“ d.o.o. Sarajevo koji će vas kontaktirati u narednom razdoblju. Kako biste ubrzali proceduru evidentiranja potrebno je da do dolaska djelatnika napravite ovjerenu kopiju ugovora o kupoprodaji ukoliko isti posjedujete, kako biste je predali prilikom njihovog dolaska. Ovaj ugovor će poslužiti kao osnova za evidentiranje etažne jedinice u fazi prikupljanja podataka, kao i kod upisa prava vlasništva u zemljišne knjige.
 
U slučaju da ne posjedujete ugovor o kupoprodaji u ovoj fazi potrebno je da djelatnici tvrtke izvrše izmjeru vaše etažne jedinice kako bi se utvrdila njena stvarna površina koja je potrebna u svrhu upisa  prava suvlasništva na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade u zemljišnu knjigu. Sukladno tomu pozivamo vas na suradnju u tom pravcu, jer ćete troškove eventualnih ispravki zbog pogrešno utvrđene površine etažne jedinice u budućnosti morati snositi osobno.
 
U slučaju da na vratima vaše etažne jedinice zateknete pismeni poziv za uključivanje u proces evidentiranja pozivamo vas da poštujete rokove navedene u tom pozivu jer je to u vašem interesu. Ako se odazovete ovom pozivu  u ostavljenom roku vaša etažna jedinica bit će upisana u katastar i zemljišne knjigu bez dodatnih troškova s vaše strane. Ukoliko se pak ne odazovete ovom pozivu podatci o etažnoj jedinici će se upisati na temelju raspoložive dokumentacije, a u slučaju potrebe za ispravkom tih podataka, troškove ispravka snosit ćete osobno, kao što je gore navedeno.
 
 
 
 
 
Istovremeno Vas obavještavamo da je upis vaše etažne jedinice u katastar i zemljišne knjige pretpostavka za upis prava vlasništva na istoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Travniku, koje ćete moći ostvariti u postupku uspostave zemljišne knjige koji će uslijediti po završetku aktivnosti na evidentiranju etažnih jedinica. Upisom prava vlasništva u zemljišne knjige postižete sigurnost svoga vlasništva.
 
Stoga Vas pozivamo da se odazovete ovom pozivu jer je to u vašem osobnom interesu!
 
Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak možete dobiti kod tvrtke ovlaštene za evidentiranje etažnih jedinica, pozivom na telefon broj: 033/973-193 (ELDIN ČUTURA - osoba koja je kod izvođača odgovorna za realizaciju ovog dijela projekta).
 
Paralelno s ovim postupkom vršit će se identifikacija etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora u svrhu njihovog definitivnog upisa u zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo vlasnike takvih etažnih jedinica na suradnju s djelatnicima gore navedene tvrtke.
 
 

                                                                  POMOĆNIK NAČELNIKA
 
                                                                  ___________________
                                                                      Vesna Šilić, d.i.g.