Objavljeno: 21.9.2016.

U općini Vitez održana prezentacija "Zero Waste" koncepta

Kako bi se riješio problem deponija smeča za četiri općine Vitez, Busovača, Novi Travnik i Travnik, a u organizaciji Općine Vitez  i firme za projektovanje, inžinjering, consulting i izgradnju SENDO d.o.o. danas su našu lokalnu zajednicu posjetili potencijalni investitori izgradnje iste, predstavnici Bahrain Management Centra na čelu sa Seenom Jaberijom.
Sa  početkom u 12,00 sati održana  je tematska konferencija sa prezentacijom tehnologije i koncepta „Zero Waste“ u sklopu koje je predstavljena Zero Waste tehnologija i način na koji se pomoću nje zbrinjava otpad. 
Promotori na Konferenciji bili su predstavnici Kompanije „SENDO“  d.o.o  i „BMC“  Bahrein,  dr. Seena R. Jaberi  i Sendo Edin.
Na prezentaciji su pored načelnika općine Vitez Advana Akeljića, također prisustvovali i  načelnici Travnika, Novog Travnika i Busovače.  

Gospodin Jaberi je rekao da je cilj posjete Općini Vitez da se predstavi koncept i sagleda situacija za investiranje i zbrinjavanje otpada, bez deponiranja u zemlju i spaljivanja. „Nakon istraživanja cilj nam je da jednostavno zbrinemo otpad na način da iskoristimo potencijal koji se nalazi u smeću u proizvodnji plinova i struje, kao i da recikliramo ono što ostane i vratimo kao sirovinu na tržište“, kazao je Jaberi. 

Načelnik općine Vitez Advan Akeljić kazao je da su Općina Vitez i susjedne općine na dobrom putu da riješe problem odlaganja otpada. Ovo je nešto što preko općine Goražde koja je potpisala ugovor ovih dana ulazi u Bosnu i Hercegovinu.  Nadam se da će ovaj koncept ugledati svjetlo dana i na prostoru ovih općina. Kada je općina  Vitez u pitanju mi smo održali niz sastanaka tražeći lokaciju, gdje smo zainteresovani da to bude u Vitezu, jer geostrateški položaj općine Vitez nalaže da lokacija tog centra bude baš ovdje. Ono što je najvažnije u prezentaciji koju ćemo imati priliku vidjeti jeste da je ovo projekat koji nema štetnih emisija i koji je u velikim svjetskim gradovima  pozicioniran u samim centrima grada. Ovo je jedan momenat gdje ćemo pokušati približiti javnom mijenju potrebu da pokušamo riješiti divlje deponije i da je ovaj koncept jako prihvatljiv.  Kada je u pitanju ovaj koncept, ja sam potencijalnim investitorima  postavio pitanje „Da li je moguće u ovaj koncept nadograditi sistem daljinskog grijanja grada“? Njima je to postalo zanimljivo jer su tu vidjeli dodatnu investiciju, na osnovu koje bi mogli obezbjediti grijanje grada. Samim tim zaštit ćemo šumu, zaposliti nove ljude i ako se nadoveže ovaj koncept daljinskog grijanja, mislim da nam ne bi trebao ovaj projekat izmači iz ruku, kazao je načelnik.


Ovaj projekat je zasnovan  na javno privatnom partnerstvu gdje općina treba da obezbjedi  lokaciju, pristupne puteve, struju i vodu, a  novčani iznos u investiciji obezbjeđuje  grupacija BMC.