Objavljeno: 11.10.2016.

Zahvalnica načelniku Akeljiću od Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SBK-aDanas je u kabinetu načelnika općine Vitez predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Srednjobosanskog kantona Tomislav Žuljević uručio zahvalnicu načelniku Advanu Akeljiću za nesebičnu podršku u radu udruženja, za razumijevanje, humanost i saradnju.

Udruženje  dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SBK/KSB  (UDiT SBK/KSB) osnovano je 29.07.2012. u Travniku s ciljem unapređenja transplantacije i promicanja darivanja organa, informisanja javnosti o problemima dijaliziranih i transplantiranih osoba, osiguranju što boljeg kvaliteta liječenja i socijalne sigurnosti, edukacije dijaliziranih i transplantiranih bolesnika, rehabilitacije i reintegracije dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u normalne tokove života, te ostvarivanje i unapređenje prava dijaliziranih i transplantiranih bolesnika.