Objavljeno: 17.11.2016.

Obavijest o zimskom održavanju prometnica

Nakon provedenog postupka javnih nabavki  Općinski načelnik je  sa Firmom ‘’Adžić Asfalt’’ d.o.o Žepče dana 08.11. 2016. godine zaključio ugovor o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica u  sezoni 2016./2017.  
 
- nakon provedenog postupka javnih nabavki za osiguranje  industrijeske soli za posipanje prometnica u zimskom periodu  nabavljeno je 100 tona soli, te osigurano 300 m3  pijeska i isto uskladišteno u  krugu JKP ‘’Vitkom’’.
U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za cca 10.000 metara i iznosi 139.260 m puteva.  Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa mjesnim zajednicama.
Sa navedenim blagovremenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu  očekivati je da će se zimsko  održavanje  gradskih ulica i lokalnih puteva odvijati  bez većih problema.
Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade.
Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra 2016.godine i traje  do 15.marta 2017.godine, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( (‘’Službene novine FbiH’’ br. 69/10).
U radove na održavanju saobraćajnica tokom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva i osigurala sigurnost   prometa.

 

                                                                            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu