Objavljeno: 17.11.2016.

Obavijest o zimskom održavanju prometnica

Nakon provedenog postupka javnih nabavki  Općinski načelnik je  sa Firmom ‘’Adžić Asfalt’’ d.o.o Žepče dana 08.11. 2016. godine zaključio ugovor o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica u  sezoni 2016./2017.  
 
- nakon provedenog postupka javnih nabavki za osiguranje  industrijeske soli za posipanje prometnica u zimskom periodu  nabavljeno je 100 tona soli, te osigurano 300 m3  pijeska i isto uskladišteno u  krugu JKP ‘’Vitkom’’.
U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za cca 10.000 metara i iznosi 139.260 m puteva.  Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa mjesnim zajednicama.
Sa navedenim blagovremenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu  očekivati je da će se zimsko  održavanje  gradskih ulica i lokalnih puteva odvijati  bez većih problema.
Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade.
Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra 2016.godine i traje  do 15.marta 2017.godine, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( (‘’Službene novine FbiH’’ br. 69/10).
U radove na održavanju saobraćajnica tokom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva i osigurala sigurnost   prometa.

 

                                                                            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU