Objavljeno: 17.11.2016.

Obavijest o zimskom održavanju prometnica

Nakon provedenog postupka javnih nabavki  Općinski načelnik je  sa Firmom ‘’Adžić Asfalt’’ d.o.o Žepče dana 08.11. 2016. godine zaključio ugovor o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica u  sezoni 2016./2017.  
 
- nakon provedenog postupka javnih nabavki za osiguranje  industrijeske soli za posipanje prometnica u zimskom periodu  nabavljeno je 100 tona soli, te osigurano 300 m3  pijeska i isto uskladišteno u  krugu JKP ‘’Vitkom’’.
U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za cca 10.000 metara i iznosi 139.260 m puteva.  Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa mjesnim zajednicama.
Sa navedenim blagovremenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu  očekivati je da će se zimsko  održavanje  gradskih ulica i lokalnih puteva odvijati  bez većih problema.
Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade.
Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra 2016.godine i traje  do 15.marta 2017.godine, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( (‘’Službene novine FbiH’’ br. 69/10).
U radove na održavanju saobraćajnica tokom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva i osigurala sigurnost   prometa.

 

                                                                            SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez