Objavljeno: 22.11.2016.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana 30.11.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom u 10 sati, u sali Općinskoga vijeća Vitez.
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
 
D n e v n i  r e d
 
 

  1. Informacija Općinskog izbornog povjerenstva o rezultatima Lokalnih izbora
  2. Polaganje (davanje) prisege
  3. Imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika Općinskoga vijeća Vitez.
 
 
 
          PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA
 
   Tomislav Bošnjak-Matić