Objavljeno: 6.12.2016.

O D L U K A o prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.

Na osnovu članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”  broj 49/06), članka 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08 ), Zapisnika i Preporuke Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata, po Javnom pozivu stanarima za sufinanciranje  utopljavanje  zgrada  br.  01-1-23-10-1341/16, Općinski   načelnik   
d  o  n  o  s  i
 
 

O  D  L  U  K  U
o  prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.
 
 
Članak 1.
 
Po Javnom pozivu br.01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016. stanarima za sufinanciranje projekta utopljavanja stambenih objekata zajedničkog stanovanja - stambenih zgrada, na području općine Vitez, prihvaća se prijava:

  1. Zgrada “LOKAL”  (Porezna uprava), ul Borisa Kidriča 2
  2. Zgrada “102-N” (žuta na pijaci) ulaz 1., ul.Josipa Kurevije.
 
 
                                                    Članak 2.
 
Od Planom predviđenog fonda 70.000,00 KM za utopljavanje objekata zajedničkog smještaja-stambenih zgrada, dodjeljuje se:

  1. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „LOKAL“, a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 49.962,53 KM od toga 70 % iznosi 34.973,77 KM.
  2. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „102-N“, ulaz 1., a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 45.182,07 KM od toga 70 % iznosi 31.627,45 KM.
    
 
 
Članak 3.
 
Javna nabavka materijala i radova za navedene radove provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) .
 
 
Članak 4.
 
Tendersku proceduru za nabavku radova na utopljavanju objekta zajedničkog smještaja: stambena zgrada „LOKAL“, ul.Borisa Kidriča 2, i stambena zgrada „102-N“ ulaz 1., ul.Josipa Kurevije,  provest će općina Vitez, Komisija za javne nabavke.
 
 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić

 

Ostale vijesti

14.8.2019.   Obavijest o komunalnom otpadu

9.8.2019.   Čestitka povodom Kurban Bajrama

8.8.2019.   Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za poslovno uslužni objekt – benzinska crpka s pratećim sadržajima vl.«TP- Benz» d.o.o.Vitez

7.8.2019.   Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva

5.8.2019.   JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez (Zona obuhvata Regulacioni plan PC-96-2 i Gornji Vitez I i II)

24.7.2019.   ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA PARKETA U GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez