Objavljeno: 6.12.2016.

O D L U K A o prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.

Na osnovu članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”  broj 49/06), članka 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08 ), Zapisnika i Preporuke Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata, po Javnom pozivu stanarima za sufinanciranje  utopljavanje  zgrada  br.  01-1-23-10-1341/16, Općinski   načelnik   
d  o  n  o  s  i
 
 

O  D  L  U  K  U
o  prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.
 
 
Članak 1.
 
Po Javnom pozivu br.01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016. stanarima za sufinanciranje projekta utopljavanja stambenih objekata zajedničkog stanovanja - stambenih zgrada, na području općine Vitez, prihvaća se prijava:

  1. Zgrada “LOKAL”  (Porezna uprava), ul Borisa Kidriča 2
  2. Zgrada “102-N” (žuta na pijaci) ulaz 1., ul.Josipa Kurevije.
 
 
                                                    Članak 2.
 
Od Planom predviđenog fonda 70.000,00 KM za utopljavanje objekata zajedničkog smještaja-stambenih zgrada, dodjeljuje se:

  1. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „LOKAL“, a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 49.962,53 KM od toga 70 % iznosi 34.973,77 KM.
  2. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „102-N“, ulaz 1., a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 45.182,07 KM od toga 70 % iznosi 31.627,45 KM.
    
 
 
Članak 3.
 
Javna nabavka materijala i radova za navedene radove provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) .
 
 
Članak 4.
 
Tendersku proceduru za nabavku radova na utopljavanju objekta zajedničkog smještaja: stambena zgrada „LOKAL“, ul.Borisa Kidriča 2, i stambena zgrada „102-N“ ulaz 1., ul.Josipa Kurevije,  provest će općina Vitez, Komisija za javne nabavke.
 
 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić

 

Ostale vijesti

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama

29.5.2019.   USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT ''RASTIMO ZAJEDNO UZ KOŠARKU-ŠKOLOM KOŠARKE ZA ZDRAVO DJETINJSTVO''

24.5.2019.   POZIV NA PRIJAVU U RAD FORUMA

24.5.2019.   INFORMACIJA o implementaciji projekta „IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI PC 96-II“

22.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

17.5.2019.   Potpisani ugovori o stipendiranju

17.5.2019.   Javni pozivi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

17.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

29.5.2019.   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

13.5.2019.   J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

13.5.2019.   Obavijest za poljoprivredne proizvođače