Objavljeno: 6.12.2016.

O D L U K A o prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.

Na osnovu članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”  broj 49/06), članka 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08 ), Zapisnika i Preporuke Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i formiranje liste uspješnih kandidata, po Javnom pozivu stanarima za sufinanciranje  utopljavanje  zgrada  br.  01-1-23-10-1341/16, Općinski   načelnik   
d  o  n  o  s  i
 
 

O  D  L  U  K  U
o  prihvaćanju prijava po Javnom pozivu br. 01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016.
 
 
Članak 1.
 
Po Javnom pozivu br.01-1-23-10-1341/16 od 16.6.2016. stanarima za sufinanciranje projekta utopljavanja stambenih objekata zajedničkog stanovanja - stambenih zgrada, na području općine Vitez, prihvaća se prijava:

  1. Zgrada “LOKAL”  (Porezna uprava), ul Borisa Kidriča 2
  2. Zgrada “102-N” (žuta na pijaci) ulaz 1., ul.Josipa Kurevije.
 
 
                                                    Članak 2.
 
Od Planom predviđenog fonda 70.000,00 KM za utopljavanje objekata zajedničkog smještaja-stambenih zgrada, dodjeljuje se:

  1. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „LOKAL“, a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 49.962,53 KM od toga 70 % iznosi 34.973,77 KM.
  2. 70 % sredstava od cjelokupnog iznosa projekta za utopljavanje zgrade „102-N“, ulaz 1., a prema ponudi koja bude usvojena nakon provedene tenderske procedure. Procijenjena vrijednost projekta je 45.182,07 KM od toga 70 % iznosi 31.627,45 KM.
    
 
 
Članak 3.
 
Javna nabavka materijala i radova za navedene radove provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH” br.39/14) .
 
 
Članak 4.
 
Tendersku proceduru za nabavku radova na utopljavanju objekta zajedničkog smještaja: stambena zgrada „LOKAL“, ul.Borisa Kidriča 2, i stambena zgrada „102-N“ ulaz 1., ul.Josipa Kurevije,  provest će općina Vitez, Komisija za javne nabavke.
 
 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić

 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU