Objavljeno: 16.12.2016.

I. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                   
 
Broj:01-3-01-3/16-1                                                                        
Vitez; 15.12.2016.godine
 
Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m
 
 
I. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
Sjednica će se održati dana 21.12.2016.godine (srijeda) sa početkom  u  10,00  sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća održane 30.11.2016.godine;
 2. vijećnička pitanja.
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:      
 
DNEVNI RED: 
 

 1. Prijedlog odluke o privremenom financiranju općine Vitez za period siječanj-ožujak 2017.godine;

 2. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za propise;

 3. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za proračun;

 4. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za zaštitu ljudskih prava;

 5. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za odnose sa vjerskim zajednicama;

 6. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za spomen obilježavanja značajnih događaja i ličnosti;

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za kapitalna ulaganja;

 8. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova;

 9. Nacrt Strategije  Omladinske politike općine Vitez  2016-2021.godina;

 10. Prijedlog odluke o raspisivanju dopunskih izbora za MZ „Šantići-Sivrino selo“.

 
                     PREDSJEDNIK
                             OPĆINSKOG VIJEĆA
 Hidajet  Sivro