Objavljeno: 22.12.2016.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

 
Broj: 01-1-38-1-3921/16   
Dana, 22.12.2016.godine
 
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje:
 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu

 

I

 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu 117 studentskih stipendija za školsku 2016./2017.godinu.

II

 
Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije imaju sljedeći kandidati:
 

 • da su državljani BiH,
 • da imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
 • da nisu smješteni u studentskim domovima
 • da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca;
 

III

 
Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju sljedeći kandidati :
 
       -    studenti koji obnavljaju godinu,
       -    studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,
       -    studenti koji su smješteni u studentskim domovima
       -    studenti apsolventi,
       -    studenti stariji od 25 godina;
 
 
 

IV

 
Bez bodovanja i neovisno da li su smješteni u studentskim domovima, općinsku stipendiju dobijaju:
a ) učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (za ostale godine idu u
     natječajnu proceduru),
b ) studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje
     završili  uspjehom vrlodobar i odličan i oni koji su upisali redovno, prvi put, više
     godine studija
c ) studenti bez oba roditelja,
d ) student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%;
 
Svi studenti koji su navedeni pod stavom IV)  mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju ukoliko istu nisu ostvarili na neki drugi način.
 

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1.000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.
 

V

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1. USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
3. GODINA STUDIJA
4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU 
5. DEFICITARNI KADAR
 

VI

 
 Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po
  slijedećem redoslijedu:

 • Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
 • Studenti bez jednog  roditelja
 • Student iz porodice  roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost  preko 60%
 • Student iz obitelji razvojačenih branitelja
 
Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju  a poslije toga dolazi materijalni status. Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.
 
 

VII

 
ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu na fakultet, (prvi put prva godina) original ili ovjerena kopija
 • kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
 • kopija osobne karte
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1.    kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2.    nezaposleni potvrde sa Zavoda  za  zapošljavanje
 3.    stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od nadležne škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA  POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu  fakultetske godine (prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
 • kopija osobne karte
 • potvrda o prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u toku studija (uključujući prvi i drugi ciklus studija )
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda  za  zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
  • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
 
ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole i diploma učenika generacije
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVA  IV  POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija (prvi put određena godina)
 • za studente prve godine fakulteta, diploma završnog  razreda srednje škole sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
 • uvjerenje Centra za socijalni rad o slabom imovnom stanju
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrdu o upisu na fakultet (prvi put određena godina), original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole za studente prve godine
 • smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu ( obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet (prvi put određena godina) original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole  za studente prve godine
 • uvjerenje o statusu invalida, ne starije od 30 dana
 • kopija osobne karte
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH
 
 

VIII

 
Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti  putem  protokola općine Vitez.
 
Na pozadini koverte potrebno je napisati:
U gornjem lijevom uglu:  Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom uglu: Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,''Prijava na konkurs za općinsku stipendiju, ne otvarati''.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.  Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.
Za dodatne informacije zvati:  718-224.
 

IX

 
Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno sa 23.01.2017.g.  do 15,00 sati.
  
IZJAVU ZA STIPENDIJU MOŽETE PREUZETI
OVDJE
 
Vitez, 22.12.2016. godine                                                
 
 
 
  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                        
Tomislav Bošnjak Matić