Objavljeno: 23.12.2016.

Upozorenje iz Civilne zaštite

Prema izvještajima Dobrovoljnih vatrogasnih društava u posljednje vrijeme je učestala pojava zapaljenja kontejnera za odlaganje komunalnog otpada. Pored činjenice da se požar može proširiti i na okolinu (putničke automobile i zgrade koje su u blizini), velike štete se nanose JKP “Vitkom” Vitez koje je vlasnik kontejnera, jer kontejneri u kojima se dogodi požar veoma brzo istruhnu i moraju se zamijeniti novim.
        Pozivaju se vlasnici stanova koji koriste peći na čvrsta goriva da pepeo iz istih odlažu u kante za pepeo koje su postavljene pored kontejnera za komunalni otpad.
 
        Zahvaljujemo se na razumijevanju.
 
 
 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU