Objavljeno: 30.12.2016.

Obavijest o javnoj raspravi

Na sjednici Općinskog vijeća dana 21.12.2016.godine usvojen je Nacrt Strategije omladinske politike općine Vitez 2016.-2021.godina.
Javna rasprava na Nacrt Strategije omladinske politike općine Vitez 2016.-2021.godina zakazana je za 13.1.2017.godine u sali općine Vitez s početkom u 13,00 sati.
 
Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešće u ovoj raspravi i na taj način daju svoj doprinos prije konačnog usvajanja dokumenta.
Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirane strane mogu dostaviti na email: marija.grabovac@opcinavitez.info , katica.radman@opcinavitez.info  ili putem protokola općine Vitez do 16.1.2017.godine.
 
Tekst Nacrta možete skinuti OVDJE, a analizu ankete mladih OVDJE
    
    
    POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                                             
Marija Grabovac