Objavljeno: 25.1.2017.

II SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                   
 
Broj:01-3-01-3/17-2                                                                        
Vitez; 25.1.2017.godine
 
 
Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09)  s a z i v a m
 
 
II. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
Sjednica će se održati dana 31.1.2017.godine (utorak) sa početkom  u  10,00  sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu I. sjednice Općinskoga vijeća održane 21.12.2016.godine;
 2. odgovor na vijećnička pitanja;
 3. vijećnička pitanja.
Za sjednicu predlažem slijedeći:      
DNEVNI RED: 
 
 1. Program rada Općinskoga vijeća Vitez za 2017.godinu;

 2. Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2017.godinu;

 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za period od 1.1.-30.9.2016.godine;

 4. Nacrt proračuna općine Vitez za 2017.godinu;

 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja;

 6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije omladinske politike općine Vitez za period 2016.-2021.godina;

 7. Informacija o stanju i radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;

 8. Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta “Kruščica”;

 9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  u korist graditelja;(Zlotrg Sabrija);

 10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja;(Stipo Sučić);

 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja;(“Agro-stroj” d.o.o Vitez;

 12. Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za dodjelu neizgrađenoga gradskog građevnog zemljišta;(Anto Brković).

                     PREDSJEDNIK
                             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                                          Hidajet  Sivro
 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom