Objavljeno: 25.1.2017.

II SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                   
 
Broj:01-3-01-3/17-2                                                                        
Vitez; 25.1.2017.godine
 
 
Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09)  s a z i v a m
 
 
II. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ
 
Sjednica će se održati dana 31.1.2017.godine (utorak) sa početkom  u  10,00  sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu I. sjednice Općinskoga vijeća održane 21.12.2016.godine;
 2. odgovor na vijećnička pitanja;
 3. vijećnička pitanja.
Za sjednicu predlažem slijedeći:      
DNEVNI RED: 
 
 1. Program rada Općinskoga vijeća Vitez za 2017.godinu;

 2. Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2017.godinu;

 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za period od 1.1.-30.9.2016.godine;

 4. Nacrt proračuna općine Vitez za 2017.godinu;

 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja;

 6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije omladinske politike općine Vitez za period 2016.-2021.godina;

 7. Informacija o stanju i radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;

 8. Nacrt odluke o izmjeni i dopuni odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta “Kruščica”;

 9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  u korist graditelja;(Zlotrg Sabrija);

 10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja;(Stipo Sučić);

 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja;(“Agro-stroj” d.o.o Vitez;

 12. Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za dodjelu neizgrađenoga gradskog građevnog zemljišta;(Anto Brković).

                     PREDSJEDNIK
                             OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                                          Hidajet  Sivro