Objavljeno: 10.2.2017.

P R O P I S I

Propisi

Zakon o zaštiti od buke (Sl. novine SBK/ŽSB broj 11/00)

Odluka o komunalnom redu (Sl. glasnik Općine Vitez 6/06)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik Općine Vitez 9/11)

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik Općine Vitez 8/06)

Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. novine SKB/KSB broj 13/13)

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradama (Sl. novine SBK/KSB broj 5/14)

Zakon o upravnom postupku (Sl. novine Federacije BiH 2/98 i 48/99)