Objavljeno: 2.2.2017.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
 
Broj:01-3-14-2-272/17
Vitez, 31.1.2017. godine
 
 
Na temelju članka 32. Zakona o proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" broj 102/13) i članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08) Općinsko vijeće na svojoj  2. redovitoj sjednici održanoj dana  31.1.2017. godine  d o n o s i
 

 
Z A K LJ U Č A K
o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017. godinu
 
 
O Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017.godinu vodit će se javna rasprava do 20.2.2017.godine.
 
Nacrt proračuna/budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna/budžeta prema Odluci o korisnicima proračuna/budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti - udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna/budžeta - Službi za financije općine Vitez.
 
Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD:


Obrazloženje Nacrta Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2017. godinu (BOS)
Nacrt Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Nacrt Budžeta za 2017. godinu (BOS)

                              PREDSJEDNIK
                        OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                             Hidajet Sivro
 

Ostale vijesti

14.8.2019.   Obavijest o komunalnom otpadu

9.8.2019.   Čestitka povodom Kurban Bajrama

8.8.2019.   Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za poslovno uslužni objekt – benzinska crpka s pratećim sadržajima vl.«TP- Benz» d.o.o.Vitez

7.8.2019.   Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva

5.8.2019.   JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez (Zona obuhvata Regulacioni plan PC-96-2 i Gornji Vitez I i II)

24.7.2019.   ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA PARKETA U GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez