Objavljeno: 2.2.2017.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Vitez

OPĆINSKO VIJEĆE
 
Broj:01-3-14-2-272/17
Vitez, 31.1.2017. godine
 
 
Na temelju članka 32. Zakona o proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" broj 102/13) i članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08) Općinsko vijeće na svojoj  2. redovitoj sjednici održanoj dana  31.1.2017. godine  d o n o s i
 

 
Z A K LJ U Č A K
o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017. godinu
 
 
O Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2017.godinu vodit će se javna rasprava do 20.2.2017.godine.
 
Nacrt proračuna/budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna/budžeta prema Odluci o korisnicima proračuna/budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti - udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna/budžeta - Službi za financije općine Vitez.
 
Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD:


Obrazloženje Nacrta Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2017. godinu (BOS)
Nacrt Proračuna za 2017. godinu (HRV)
Nacrt Budžeta za 2017. godinu (BOS)

                              PREDSJEDNIK
                        OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                             Hidajet Sivro
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez