Objavljeno: 15.12.2015.

Vitez spremno dočekuje zimu

Nakon provedene procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama, ponuda za zimsko održavanje puteva ove firme ocijenjena je kao najpovoljnija. Za potrebe održavanja cesta tokom zimskog perioda osigurano je 50 tona soli i potrebne količine pijeska, te skladišteno u krugu JKP Vitkom. U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za 23.870 metara. Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa mjesnim zajednicama. Sa navedenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu, možemo očekivati da će doći do značajnog napretka u procesu održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva. Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade. Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra i traje sve do 15.marta, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( Službene novine FBiH br. 69/10).

U radove na održavanju saobraćajnica tokom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva, kao i sigurno odvijanje saobraćaja.