Objavljeno: 15.12.2015.

Vitez spremno dočekuje zimu

Nakon provedene procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama, ponuda za zimsko održavanje puteva ove firme ocijenjena je kao najpovoljnija. Za potrebe održavanja cesta tokom zimskog perioda osigurano je 50 tona soli i potrebne količine pijeska, te skladišteno u krugu JKP Vitkom. U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za 23.870 metara. Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa mjesnim zajednicama. Sa navedenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu, možemo očekivati da će doći do značajnog napretka u procesu održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva. Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade. Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra i traje sve do 15.marta, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( Službene novine FBiH br. 69/10).

U radove na održavanju saobraćajnica tokom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva, kao i sigurno odvijanje saobraćaja.

Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću