Objavljeno: 9.3.2017.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – DODATNA POJAŠNJENJA

U cilju što potpunijeg informisanja građana općine Vitez koji su i  obveznici  komunalne naknade, dajemo  dodatna  objašnjenja o tome šta je komunalna naknada, ko su obveznici plaćanja, šta je zajednička komunalna potrošnja i način plaćanja u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi  koju je usvojilo Općinsko vijeće Vitez  dana 25.03. 2015. god.
I - Komunalna naknada  je naknada koju  plaćaju vlasnici odnosno korisnici  stambenih  i poslovnih  prostora, a  sredstva se koriste za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje.
II - Zajednička komunalna potrošnja je komunalna usluga koju nije moguće izmjeriti i shodno tome  naplatiti  od svakog korisnika za  pruženu  uslugu. Shodno navedenoj Odluci Općinskog vijeća   kao najvažnije  komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje smatraju se sljedeće djelatnosti:

  1. odvodnja atmosferskih voda u naselju ,
  2. održavanje čistoće na javnim i zelenim površinama i gradskim ulicama,
  3. održavanje javnih površina,
  4. održavanje javne rasvjete, dekoriranje ,
  5. čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih cesta i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih cesta,
te  druge   djelatnosti propisane Odlukom Općinskog vijeća.
III -Visina Komunalne naknade utvrđuje  se rješenjem koje donosi nadležna Služba,a ista se  može izmiriti  kvartalno,  ili  u cjelosti na račun koji je propisan rješenjem, kao i na blagajni općine Vitez koja se nalazi u šalter sali Općine.
Komunalna naknada uvedena je u korist cjelokupne zajednice i osiguranja boljeg i kvalitetnijeg života u svim naseljima a plaćanjem komunalne naknade učestvujete u osiguranju sredstava za plaćanje naprijed navedenih  usluga koje se pružaju  svim građanima.
U toku  je  podjela  rješenja o komunalnoj naknadi  za 2017 godinu  obveznicima – vlasnicima odnosno korisnicima  stambenih objekata i poslovnih prostora na cijelom području općine Vitez. Rješanja o komunaloj naknadi dostavljaju se  putem kurira – ovlaštenih osoba za te poslove.
Od građana očekujemo  punu saradnju prilikom prijema rješanja i postupanja po istom. Ukoliko neko od obveznika ima dodatnih pitanja ili nekih nejasnoća po osnovu plaćanja komunalne naknade mogu se obratiti na telefone u Službi za opću upravu:718-216 ili
718-221.


SLužba za opću upravu 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU