Objavljeno: 5.3.2016.

33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana 9.3.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom  u 10,00 sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

  1. usvajanje zapisnika o radu 32. sjednice Općinskoga vijeća održane  11.2.2016.godine;

  2. odgovori na vijećnička pitanja;

  3. vijećnička pitanja.

 
Za sjednicu predlažem slijedeći:               
 
DNEVNI RED: 
 

  1. Izvješće o izvršenju proračuna i proračunske rezerve općine Vitez za 2015. godinu;

  2. Informacija o poljoprivrednom zemljištu na području općine Vitez;

  3. Informacija o upravljanju komunalnim otpadom na području općine Vitez;

  4. Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice;

  5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2  Vitez“ (Fero-Pack);

  6. Prijedlog odluke o priznavanju troškova uređenja građevnog zemljišta na lokalitetu „PC-96 2“.

 
 

                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA
 

                                                                                                    Tomislav Bošnjak Matić