Objavljeno: 10.3.2017.

J A V N I P O Z I V za vlasnike/posjednike privremenih objekata

Dana 30.12.2016.godine na snagu je stupio Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području SBK/KSB.
Postupajući po odredbama ovog Zakona Općina je pokrenula aktivnosti na utvrđivanju plana upotrebe javnih površina, te će pristupiti uklanjanju privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama.
Članom 5. ovog Zakona javne površine na području Kantona mogu se privremeno upotrebljavati na osnovu odgovarajućih odobrenja općinske službe za upravu mjerodavne za poslove urbanizma i općinske službe za upravu mjerodavne za komunalne poslove.
Rješenja o privremenoj upotrebi javnih površina izdana do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog u rješenju.
 
U skladu sa gore navedenim, obavezuju se posjednici/vlasnici privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama, da u roku od 7 dana dostave akte na kojima zasnivaju svoja prava za korištenje javnih površina, a kao bi se istima utvrdila njihova eventualna prava i obaveze.
 
 
Napomena:
Svaki dokument koji stranka smatra da je  od značaja za ovaj predmet, dužna je donijeti na uvid.
U slučaju spriječenosti dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ.
Ako uredno pozvana stranka odnosno zastupnik stranke, ne dostavi traženo u zadanom roku, Općina će izdati Rješenje o uklanjanju privremenog objekta.
 
 

Služba za imovinsko-pravne poslove,
katastar i urbanizam 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama