Objavljeno: 10.3.2017.

J A V N I P O Z I V za vlasnike/posjednike privremenih objekata

Dana 30.12.2016.godine na snagu je stupio Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području SBK/KSB.
Postupajući po odredbama ovog Zakona Općina je pokrenula aktivnosti na utvrđivanju plana upotrebe javnih površina, te će pristupiti uklanjanju privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama.
Članom 5. ovog Zakona javne površine na području Kantona mogu se privremeno upotrebljavati na osnovu odgovarajućih odobrenja općinske službe za upravu mjerodavne za poslove urbanizma i općinske službe za upravu mjerodavne za komunalne poslove.
Rješenja o privremenoj upotrebi javnih površina izdana do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog u rješenju.
 
U skladu sa gore navedenim, obavezuju se posjednici/vlasnici privremenih objekata lociranih na privremenim lokacijama, da u roku od 7 dana dostave akte na kojima zasnivaju svoja prava za korištenje javnih površina, a kao bi se istima utvrdila njihova eventualna prava i obaveze.
 
 
Napomena:
Svaki dokument koji stranka smatra da je  od značaja za ovaj predmet, dužna je donijeti na uvid.
U slučaju spriječenosti dužni ste o tome obavijestiti ovaj organ.
Ako uredno pozvana stranka odnosno zastupnik stranke, ne dostavi traženo u zadanom roku, Općina će izdati Rješenje o uklanjanju privremenog objekta.
 
 

Služba za imovinsko-pravne poslove,
katastar i urbanizam 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu