Objavljeno: 15.3.2017.

Misija OSCE u BiH partner općini Vitez-izrada Akcionog plana Strategije omladinske politike općine Vitez za 2017.g.

Nakon uspješno završene izrade Strategije komuniciranja s javnošću, koja je usvojena od strane općinskog vijeća krajem 2015.godine, u čijoj izradi su kao partneri sudjelovali
predstavnici Misije OSCE-a u BiH, ukazala se mogućnost i inicijativa da se ta suradnja nastavi  i kroz izradu Strategije omladinske politike, što su obje strane i prihvatile uz obostrano zadovoljstvo.
Općinski načelnik je imenovao Povjerenstvo i dodijelio mu zadatak izrade Nacrta dokumenta,  što je Povjerenstvo i uradilo. Prijedlog Strategije omladinske politike općine Vitez je usvojilo općinsko vijeće na prvoj sjednici održanoj u 2017.godini.
Dokument je planiran za razdoblje od pet godina, s tim da za svaku godinu Povjerenstvo priprema Akcioni plan, a općinski načelnik ga potpisuje. 
U cilju izrade što kvalitetnijeg Akcionog plana za 2017.g. jučer (14.03.2017.g.) je održana  radionica u FC BiH Vitez sa ciljanom grupom mladih ljudi (predstavnici vijeća učenika, omladinske organizacije, i dr.) i ljudi koji rade u institucijama i ustanovama sa mladim ljudima, ali i predstavnicima OSCE-a kao i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti općine Vitez.
Nazočne su pozdravili Cristiano Barale, šef Terenskog ureda Misije OSCE-a Travnik i Tomislav Bošnjak-Matić, općinski načelnik, kazavši da je dio posla urađen, dokument stoji pred nama, ali svi mi moramo sebi dati zadatak da ono što stoji u dokumentu ugleda svjetlo dana i bude realizirano. Stategija je prezentirana na radionici uz dosta dobra objašnjenja sedam oblasti koje su obrađene u ovom dokumentu, kao i analiza provedbe prethodne Strategije.
 
Radionica je iskorištena i kao prilika da se Misiji OSCE u BIH zahvali na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i potpori, a što su učinili općinski načelnik i predsjenik općinskog vijeća uručivši predstavnicima OSCE-a zahvalnicu i skromne poklone.
 

 

Služba za društvene djelatnosti