Objavljeno: 23.3.2017.

Informacija o održanoj 3. sjednici Općinskog vijeća

Na jučerašnjoj trećoj sjednici Općinskoga  vijeća Vitez 22.3.2017.godine, razmatrano je 14 tačaka dnevnog reda, od koje su sve usvojene,  a 3 Informacije su primljene ka znanju (Informacija o radu Općinskoga vijeća za 2016. godinu; Informacija iz oblasti šumarstva na području općine Vitez; Informacija iz oblasti poljoprivrede na području općine Vitez), a povodom istih Informacija donijeti su određeni zaključci koji će biti upućeni, s obzirom na njihovu nadležnost višim razinama vlasti radi rješavanja stanja potreba građana općine Vitez  iz ovih oblasti.
 
Najvažnija točka je bila prijedlog  Proračuna  općine Vitez za 2017. godinu,  u kojem je skrenuta pozornost i od strane Načelnika i vijećnika OV,  da je općina Vitez dovedena u neravnopravan položaj postojećim Zakon o raspodjelom javnih prihoda, a prema izloženom-
“Općina Vitez je s obzirom na pad prihoda sa jedinstvenog računa dostavljala u više navrata Inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj 22/06, 43/08 i 35/14):“Da se: 1.briše članak 12. Zakona st. 3. koji glasi: Formula sadrži koeficijent koji održava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000. Taj koeficijent iznosi 1,2. 2. da se u članku 12. Zakona briše tekst koji glasi:Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa prosječnim federalnim prihodom od tih poreza po stanovniku, a doda tekst koji glasi: indeks razvijenosti općina predstavlja ostvareni dohodak po stanovniku općine u odnosu na dohodak po stanovniku Federacije BiH. Isto promijeniti i u članku 24. Zakona u dijelu koji definira indeks razvijenosti. Pojedinačno učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli javnih prihoda sa jedinstvenog računa utvrđivano je putem formule, a koja se postepeno uvodila tijekom šestogodišnjeg razdoblja (od 2006. do 2011.godine). Analiza efekata primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda koja je urađena i čiji su rezultati ugrađeni u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (objavljen u „Službenim novinama F BiH“ broj 35/14) ne predviđa se promjena formule raspodjele javnih prihoda između jedinica lokalne samouprave, niti se predviđa promjena načina utvrđivanja indeksa razvijenosti općina, a što bi po našem mišljenju trebalo promijeniti. Procent učešća Općine Vitez (izračunat po formuli) u raspodjeli javnih prihoda koji pripadaju općinama ima tendenciju pada počevši od 2006.godine kada je iznosio 1,696% do 2010.godine kada je iznosio 0,970%. Od 2011.godine do danas (2015.godine) se stabilizirao i iznosi 0,97%.
Procent učešća u iznosu od 0,97% utvrđen za općinu Vitez, a koja se ubraja u razvijene općine na prostoru F BiH, dovodi u pitanje njeno normalno funkcioniranje i smatramo da se može popraviti kroz: 1.ukidanje koeficijenta od 1,2 za općine preko 60.000 stanovnika, jer se time prema našoj procjeni cca 8.500.000 KM godišnje raspodjeli na ove općine, čime su ove općine privilegirane u odnosu na druge (pa i općinu Vitez).
Prihodi od neizravnih poreza po stanovniku u općini Vitez u zadnjih pet godina (od 2010. – 2014.god.) iznosili su cca 76,20 KM i među najnižim su u Federaciji BiH. 2.da se indeks razvijenosti općina više ne utvrđuje kroz odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak po stanovniku općine u odnosu na prosječni federalni prihod od tih poreza po
stanovniku obzirom da su podaci o ostvarenom porezu na promet podaci iz 2005.godine.
Od tada je prošlo deset godina i stvarno je stanje na pojedinim općinama kada je u pitanju nivo razvijenosti bitno različito od izračunatog na način kako je gore navedeno, a što ima za rezultat da su pojedine općine privilegirane, a druge (i općina Vitez) dovedene u neravnopravan položaj. Zbog toga predlažemo da to bude ostvareni dohodak po stanovniku općine u odnosu na dohodak po stanovniku u Federaciji BiH.
 
U više navrata su, kada se na sjednicama Općinskoga vijeća Vitez raspravljalo o izvršenju  proračuna općine Vitez, doneseni zaključci da se pokrene inicijativa izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH a zbog stalnog trenda pada prihoda od neizravnih poreza koji pripadaju općini Vitez.Također smatramo da sredstva koja pripadaju jedinicama lokalne samouprave (8,42%) ne treba umanjivati za otplatu vanjskih dugova viših razina vlasti“.
 
 

 
                                                                                                       Stručna služba


 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez