Objavljeno: 4.4.2017.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Zimsko tretiranje voća obavlja se nakon završene rezidbe i glavna je preventivna mjera zaštite u trajnim zasadima, kojim suzbijamo čitav niz oboljenja i štetnika. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se mnogobrojne prezimjele forme štetnika kao što su: lisne, štitaste i krvave uši, crveni pauk, savijači razni, kruškina buha, jabučni cvjetojed, šljivin moljac, a istovremeno se smanjuje pojava šupljikavost i kovrčavost lista , bakterijski rak kao i rogač šljive. Tretiranje se izvodi u vrijeme mirovanja odnosno pred kraj vegetacije, čim vremenske prilike dozvole. Koštičavo voće, malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom. Tretiranje je najbolje obaviti kada su stabla suha i vanjska temperatura iznad 5-10°C, da bi se izbjeglo izmrzavanje. Potrebno je da se voćke dobro oprskaju sa svih strana, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore. Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra i mineralna ulja. Navodimo neke od preparata na bazi bakra koji se mogu naći na tržištu: Cuprublau - Z, Modra galica, Champion, Nordox 75 WG, a od preparata na bazi mineralnih ulja : Crveno, bijelo, plavo ulje i dr. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača. U vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura, korisnik je obavezan najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim FFS opasnim za pčele obavijestiti pčelare. Obavijest mora sadržavati datum i tačno vrijeme tretiranja, trgovački naziv FFS, naziv korisnika FFS, te podatke o mjestu tretiranja. Ako korisniku FFS pčelar nije poznat, obavezan je obavijestiti najbliže udruženje pčelara.
Korisnici FFS su dužni da preduzmu određene mjere za ublažavanje rizika od kontaminacije površinskih voda prilikom primjene FFS u blizini površinskih voda (rijeke, jezera, potoci). Te mjere su:  Strogo pridržavanje VODOZAŠTITNOG POJASA, tj. tampon zone kojeü predstavlja najmanju udaljenost od površinske vode na kojoj se FFS ne smiju primijenjivati;  Korišćenje rasprskivača kojima se spriječava zanošenje rastvora zaü tretiranje;  Sadnja (sjetva) vegetacije u vodozaštitnoj zoni, tj. formiranje zaštitnogü pojasa od vegetacije koji bi spriječio ili smanjio dospijevanje FFS do površinskih voda (shema 10);  Podizanje šumskog pojasa u priobalju;ü  Podizanje vjetrozaštitnog pojasa ili očuvanje prirodnih vjetrozaštitnihü pojaseva;  Sjetva zaštitinih usjeva na nagnutim terenima, po izohipsama uü pojaseve, kako i spriječili eroziju zemljišta, pa i odnošenje FFS prethodno primijenjenih na to zemljište.
U slučaju ne pridržavanja zakonske regulative obavjestiti nadležne Ministartvo poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva , inspekciju, fax.: 030 518 335 / tel.: 030 511 218.
ZA SVE DETALJE I DODATNE INFORMACIJE  JAVITE U KANCELARIJU BROJ 213  SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI  RAZVOJ, KONTAKT BROJ 030 718 217, KONTAKT OSOBA SIVRO JUSUF .
               


 POMOĆNIK NAČELNIKA
 

Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.