Objavljeno: 4.4.2017.

Obavijest za proizvođače malina i pčelare

Povećana  temperatura zraka  utječe na ubrzan  period  cvjetanja voćarskih kultura pa zbog tog faktora  obavještavamo vlasnike zasada istih da obrate pažnju na  vremenski period upotrebe zaštitnih sredstava i načina njihove primjene.
Učestale prijave u Ministarstvo od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru intenzivnih zasada malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo vas da obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače o slijedećem :
 
1.     Biljke u cvjetnoj fazi ne treba  tretirati kontaktnim  zaštitnim sredstvima.
2.     Prilikom  svakog  tretiranja pčelari treba da se obavijeste 48 sati pred tretiranje.
3.     Na ulazu u svaki pčelinjak na vidnom mjestu  moraju da se postave podaci o
        vlasniku  (pčelaru) : ime,   adresa i kontakt  telefon.
4.     Tretiranja poljoprivrednih kultura  treba vršiti u ranim jutarnjim satima  iii u
        kasnim večernjim  satima
        kada su pčele  u košnici (dva sata prije izlaska i  dva sata poslije zalaska sunca).
5.     Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba pokositi i ukloniti  zelenu  masu  sa
        tretirane površine.
6.     Zaštitna  sredstva treba  primjenjivati  po mirnom  vremenu  (bez vjetra)  tako
        da se korišteno  
        sredstvo ne prenosi na susjednu parceli na biljke koje su u fazi cvjetanja.
7.     Zaštitna  sredstva ne primjenjivati  kada  je temperatura zraka  preko 25
        stepeni.
8.     Primjenjivati sredstva u propisanim dozama.
9.     Zaštitna  sredstva upotrebljavati samo  uz stručni nadzor.
 
Za uspješnu proizvodnju malina i meda neophodna je međusobna saradnja.

                           

                        POMOĆNIK NAČELNIKA
 
                                                                                    
Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.