Objavljeno: 10.3.2016.

Općinsko vijeće održalo 33. sjednicu

Općinsko vijeće Vitez dana 09.03.2016.godine je održalo 33. sjednicu na kojoj je razmatrano i usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna i proračunske rezerve općine Vitez za 2015. godinu. Prihodi proračuna općine Vitez za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od 6.247.182 KM. U odnosu na isti period 2014. godine ostvareni prihodi su veći za 7%, odnosno u masi sredstava za 504.190 KM više. Jednoglasno je usvojena Informacija o poljoprivrednom zemljištu na području općine Vitez.
 
Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o upravljanju komunalnim otpadom, u kojoj je između ostalog spomenuta moguća izgradnja Regionalne deponije zasnovane na "Zero waste" tehnologiji. Radi se o najsuvremenijoj tehnologiji koja je u skladu sa svjetskim standardima i trendovima upravljanja otpada i zaštite okoliša. Navedena tehnologija upravljanja otpadom omogućava i realizaciju strateških opredjeljenja Općine u poboljšanju ukupne infrastrukture (grijanje grada, tretman otpadnih voda, proizvodnju bio gasa,mineralnog đubriva).
 
Sa 17 za i 4 suzdržana glasa usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice, kojeg su prethodno izložili predstavnici  Nositelja izrade Plana sa IPSA instituta iz Sarajeva. Prostorni plan posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice, dokument je od iznimnog značaja za početak procesa zaštite planine Kruščice, njenih prirodnih resursa, ali i korištenja tog područja u svrhu promocije kulture življenja, rekreacije, turizma, sporta i kontroliranih gospodarskih aktivnosti. Prijedlog Prostorno plana je izrađen u skladu sa zakonom utvrđenoj regulativi i metodologiji, te uz dostavljene Smjernice Nositelja pripreme Plana, koje su sadržane u Zapisniku o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostavio Nositelju pripreme, koji ga je dao na razmatranje Općinskom vijeću. Priprema, izrada i realizacija svih pojedinačnih faza pri izradi „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice“ rade se u skladu sa  Zakonom o prostornom uređenju, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
 
Vijećnici su sa 2 suzdržana i 20 glasova za usvojili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2  Vitez“ - Fero-Pack, te su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o priznavanju troškova uređenja građevinskog zemljišta na lokalitetu „PC-96 2“.
 
Došlo je do izmjene u sastavu vijećnika, te je umjesto dosadašnjeg vijećnika Pere Gudelja, na vijećničku dužnost stupila Ankica Martić.