Objavljeno: 13.4.2017.

IV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 19.4.2017.godine (srijeda) sa početkom  u 10 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

a.) usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća održane 22.3.2017.godine;
b.) odgovori na vijećnička pitanja;
c.) vijećnička pitanja.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:      
    

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog odluke o upotrebi sredstava suficita Budžeta/Proračuna iz 2016. godine;
2. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu;
3. Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez  za 2017. godinu;
4. Program rada JU Dječije obdanište/vrtić Vitez za 2017. godinu;
5. Plan rada JU Dom zdravlja Vitez za 2017. godinu;
6. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva Vitez za 2016. godinu;
7. Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o pravima  izabranih zvaničnika;
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Etičkog viječa časti;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije/Povjerenstva za izradu plana korištenja javnih površina;
10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim  mjerama izvorišta „Kruščica“;
11. Prijedlog odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez;
12. Informacija o javnim nabavkama/nabavama  za 2016. godinu;
13. Informacija o stanju vodosnabdijevanja/vodoopskrbe na području općine Vitez;
14. Informacija o provedenom  konkursu/natječaju  za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016/2017.godinu;
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Regulacionog plana stambenog naselja  „Grgino polje“ (Dragan Blaž);
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić).                                                                                                       
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                   

                                                                                         Hidajet Sivro