Objavljeno: 20.4.2017.

Informacija o održanoj 4. sjednici Općinskog vijeća Vitez

Na svojoj  4. redovnoj sjednici održanoj dana 19.4.2017.godina Općinsko vijeće Vitez je usvojilo 13 različitih akata, a između ostalog po prijedlogu Ocjenjivačkog suda  jednoglasno je usvojena odluka  o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu, a u  povodu obilježavanja 28. travnja/aprila - Dana općine Vitez i to:I. PLAKETA OPĆINE VITEZ:1.UKRAS d.o.o Vitez-za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine; 2. MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA “KRČEVINE”-za postignute rezultate u  sveukupnim tradicionalnim aktivnostima; i 3. SENAD OMANOVIĆ-za postignute izuzetne profesionalne rezultate. II. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE VITEZ -HAMID  TOPOLJAK-za doprinos u afirmaciji vrijednosti položaja i ugleda Viteza u zemlji i inostranstvu. Javna priznanja će  se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Vitez.
Također jednoglasno su usvojeni Programi rada za 2017.g.:JU Centar za socijalni rad Vitez ;JU Dječiji vrtić  Vitez za pedagošku 2016/2017. godinu; i JU Dom zdravlja Vitez. Jednoglasno je donesen i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za općine Vitez i Busovača  za 2016. godinu.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja donijeta su i RJEŠENJA o imenovanju Etičkog vijeća časti; i o imenovanju Povjerenstva/Komisije za izradu plana korištenja javnih površina. Usvojene su i Odluke o izmjeni i dopuni odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim  mjerama izvorišta „Kruščica“;O postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez;O izmjeni i dopuni  Regulacionog plana stambenog naselja  „Grgino polje“ (Dragan Blaž);O o izmjeni i dopuni  Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić), te Rješenje o izuzimanju uz naknadu neizgrađenog građevinskog zemljišta (Zeir Akeljić).
                                                                                                      
 

                                                                                                                     Stručna služba
 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU