Objavljeno: 20.4.2017.

Informacija o održanoj 4. sjednici Općinskog vijeća Vitez

Na svojoj  4. redovnoj sjednici održanoj dana 19.4.2017.godina Općinsko vijeće Vitez je usvojilo 13 različitih akata, a između ostalog po prijedlogu Ocjenjivačkog suda  jednoglasno je usvojena odluka  o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu, a u  povodu obilježavanja 28. travnja/aprila - Dana općine Vitez i to:I. PLAKETA OPĆINE VITEZ:1.UKRAS d.o.o Vitez-za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine; 2. MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA “KRČEVINE”-za postignute rezultate u  sveukupnim tradicionalnim aktivnostima; i 3. SENAD OMANOVIĆ-za postignute izuzetne profesionalne rezultate. II. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE VITEZ -HAMID  TOPOLJAK-za doprinos u afirmaciji vrijednosti položaja i ugleda Viteza u zemlji i inostranstvu. Javna priznanja će  se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Vitez.
Također jednoglasno su usvojeni Programi rada za 2017.g.:JU Centar za socijalni rad Vitez ;JU Dječiji vrtić  Vitez za pedagošku 2016/2017. godinu; i JU Dom zdravlja Vitez. Jednoglasno je donesen i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za općine Vitez i Busovača  za 2016. godinu.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja donijeta su i RJEŠENJA o imenovanju Etičkog vijeća časti; i o imenovanju Povjerenstva/Komisije za izradu plana korištenja javnih površina. Usvojene su i Odluke o izmjeni i dopuni odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim  mjerama izvorišta „Kruščica“;O postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez;O izmjeni i dopuni  Regulacionog plana stambenog naselja  „Grgino polje“ (Dragan Blaž);O o izmjeni i dopuni  Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić), te Rješenje o izuzimanju uz naknadu neizgrađenog građevinskog zemljišta (Zeir Akeljić).
                                                                                                      
 

                                                                                                                     Stručna služba