Objavljeno: 20.4.2017.

Informacija o održanoj 4. sjednici Općinskog vijeća Vitez

Na svojoj  4. redovnoj sjednici održanoj dana 19.4.2017.godina Općinsko vijeće Vitez je usvojilo 13 različitih akata, a između ostalog po prijedlogu Ocjenjivačkog suda  jednoglasno je usvojena odluka  o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu, a u  povodu obilježavanja 28. travnja/aprila - Dana općine Vitez i to:I. PLAKETA OPĆINE VITEZ:1.UKRAS d.o.o Vitez-za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine; 2. MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA “KRČEVINE”-za postignute rezultate u  sveukupnim tradicionalnim aktivnostima; i 3. SENAD OMANOVIĆ-za postignute izuzetne profesionalne rezultate. II. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE VITEZ -HAMID  TOPOLJAK-za doprinos u afirmaciji vrijednosti položaja i ugleda Viteza u zemlji i inostranstvu. Javna priznanja će  se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Vitez.
Također jednoglasno su usvojeni Programi rada za 2017.g.:JU Centar za socijalni rad Vitez ;JU Dječiji vrtić  Vitez za pedagošku 2016/2017. godinu; i JU Dom zdravlja Vitez. Jednoglasno je donesen i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za općine Vitez i Busovača  za 2016. godinu.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja donijeta su i RJEŠENJA o imenovanju Etičkog vijeća časti; i o imenovanju Povjerenstva/Komisije za izradu plana korištenja javnih površina. Usvojene su i Odluke o izmjeni i dopuni odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim  mjerama izvorišta „Kruščica“;O postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez;O izmjeni i dopuni  Regulacionog plana stambenog naselja  „Grgino polje“ (Dragan Blaž);O o izmjeni i dopuni  Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić), te Rješenje o izuzimanju uz naknadu neizgrađenog građevinskog zemljišta (Zeir Akeljić).
                                                                                                      
 

                                                                                                                     Stručna služba
 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu