Objavljeno: 5.7.2017.

O D L U K A o Rang listi dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017.godinu

Povjerenstvo za odabir projekata NVO sektora
Broj: 01-1-14-2-1331/17-3
Dana, 05.07.2017.godine
 
Na temelju članka 5.,6.,7.8.,9. i 10.Pravilnika o načinu financiranja projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  („Sl.glasnik Općine Vitez“  broj 9/13) i članka 1. i 2. Odluke o visini izdvajanja sredstava za sufinanciranje projekata NVO sektora, a po Javnom pozivu za 2017.godinu objavljenog na web stranici, oglasnoj ploči i na Radio Vitezu dana 08.05.2017.godine, Povjerenstvo za odabir projekata NVO sektora dana 04.07.2017.godine, donijelo je
   

O D L U K U
o Rang listi dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017.godinu

Članak 1.
 
Dodjeljuju se novčana sredstva za oblasti kulture, sporta, ekologije, izgradnje i razvoja lokalne zajednice, društvena kohezija i tolerancija, borba protiv diskriminacije i nasilja, prevencija ovisnosti, zdravstvene i socijalne zaštite mladih  sljedećim NVO:
 
 

R/br. Oblast Aplikant Naziv projekta Dodijeljeni iznos
1  DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA UDRUGA"VOLIM VITEZ" Radionica"Jačanje participacije mladih u demokratskom procesu, snaženje svijesti o ulozi medija u društvu i osobnih PR kompetencija" 400
2 DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA UŽR CZM"IZVOR ŽIVOTA" Recimo ne diskriminaciji za sva vremena 150
3 DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA SKGP"GRABOVAC"VITEZ Natjecanje golubova pismonoša u BiH 400
4 DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA UG"PRVI KOŠ"BILA 4.Međunarodni turnir-Plandovo 2017 600
5 DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA UDRUGA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA VITEZ Natjecanje golubova pismonoša u BiH 400
6 EKOLOGIJA PD"ZABRĐE" Postavljanje termoizolacione fasade na Anexu I-mokri čvor i Anexu II- kuhinja na planinarskom domu Zabrđe 700
7 EKOLOGIJA UR"JAČANJE-ZURALIPE" Očišćena Sofa od A-Ž 150
8 EKOLOGIJA EU"JELINJAK"VITEZ Nabavka prsluka, majica i kačketa za čl.udruge 350
9 EKOLOGIJA U.SPORTSKIH RIBOLOVACA"VITEZ" Centar za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba u slivu rijeke Lašve 700
10 IZGRADNJA I RAZVITAK LOKALNE ZAJEDNICE UŽ"AHMIĆANKE"VITEZ Razvoj pčelarstva u lokalnoj zajednici 500
11 IZGRADNJA I RAZVITAK LOKALNE ZAJEDNICE HPD"VITEZ"VITEZ Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže planinarskog doma na Zabrđu-II faza 500
12 KULTURA UM"IZVOR MLADOSTI" Tradicionalna ramazanska liga u malom nogometu 700
13 KULTURA UM"SELAM"AHMIĆI Snimanje audio CD-a duhovne muzike 700
14 KULTURA BZK"PREPOROD"VITEZ Nabavka muzičke opreme 700
15 KULTURA HKD"NAPREDAK"VITEZ Kompletiranje razglasa za nastupe HKD"Napredak"Vitez 700
16 KULTURA KUD"TOPALA"VITEZ Nabavka opreme za ozvučenje 700
17 KULTURA VOKALNA SKUPINA"VITEŠKI AKORDI" Kupovina muških odijela za nastupe 600
18 KULTURA JUDO KLUB"VITEZ" Organizacija trad.među. Božićno-novogodišnjeg turnira u judu "Vitez open 2017" 500
19 KULTURA UDRUGA"MOST" Kupovina laptopa 400
20 SPORT SSK"SAGITTARIUS" Nabavka sportske opreme 400
21 SPORT ECOS ROMARI BASKET,VITEZ Košarka street ball 500
22 SPORT KBV"FATIH GYM" VITEZ Uređenje školskog dvorišta 400
23 SPORT RAGBI KLUB"VITA EST VITEZ" Međunarodni turnir Euro 9 Beograd 600
24 SPORT FK"VITEZ" XXII. Memor.nogometni turnir Galib Mujčić, obiljež.70.godina postojanja kluba 600
25 SPORT NK"ŠANTIĆI"VITEZ Zaštitna mreža iza gola 500
26 SPORT SKGUL"DERBY"VITEZ XI. Međ.natjecanje mladih golubova Vitez 2017 400
27 SPORT OK"VITEZ" Hrvatske svj.igre 2017 u Zagrebu 600
28 SPORT KK"MLADOST"VITEZ Nabavka sportske opreme i org. III.kola kantonalne karate lige 500
29 SPORT NK"VITEZ" Sportska oprema-trenerke 500
30 PREVENCIJA OVISNOSTI, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA SA POSEBNIM POTREBAMA"BETANIJA"VITEZ Terapijsko jahanje sa djecu s poteškoćama u razvoju 700
31 PREVENCIJA OVISNOSTI, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH UDRUGA SPORTSKIH PEDAGOGA VITEZ Nagradni izlet u prirodu za najuspješnije učenike osnovnih škola (Eko Fis Vlašić) 600
32 PREVENCIJA OVISNOSTI, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH STK"CM"VITEZ Stolni tenis kao izvanškolska aktivnost za djecu (kupovina ston.stola) 700
 
 
Članak 2.
 
Prigovor na odluku Povjerenstva upućuje se  Općinskom načelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana objave odluke u svrhu preispitivanja zakonitosti iste.
 
Po isteku žalbenog roka s nevladinim organizacijama će se zaključiti Ugovori o namjenskom utrošku sredstava.
                                                         
                                                                            
 
Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
                                                            Povjerenstvo/Komisija za odabir projekata NVO sektora

 
                                                           Katica Iličić-Radman_______________________
                                                              Marina Alilović____________________________
                                                                        Muamer Đidić____________________________
Nikola Šarić______________________________
Asmir Đelilović____________________________