Objavljeno: 5.7.2017.

Obavijest o Farmer web portalu

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo i pokrenulo Farmer portal, najsavremenije informatičko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima.
Farmer portal poljoprivrednicima i klijentima  upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava na jednom mjestu nudi uvid u slijedeće:
 
–  uputstva i sve relevantne propise za ostvarivanje novčane podrške iz Budžeta
    Federacije
–  pristup vlastitim podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava
–  uvid u vrste podrški za koje mogu aplicirati na osnovu poljoprivrednih resursa
    prijavljenih za tu godinu,
–  preuzimanje već popunjenih obrazaca prijave proizvodnje i zahtjeva
–  pregled i praćenje statusa podnesenih zahtjeva za novčane podrške.
 

 
Poljoprivrednici pristupaju portalu unosom svoga korisničkog broja (broj klijenta) i lozinke (broj poljoprivrednog gazdinstva) koji dobiju prilikom upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava .
 
Promotivni materijal o načinu pristupa Farmer portalu zainteresovani mogu dobiti u sobi 213, a informacije pozivom na broj 030/718-217.
 
       

          POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                
                                                                        Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.