Objavljeno: 7.7.2017.

INFORMACIJA ZA JAVNOST O ODRŽANOJ V. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Na sjednici su vijećnici razmatrali ukupno 17 točaka dnevnog reda. Postavljeno je 17 vijećničkih pitanja iz raznih oblasti (infrastrukture, javne čistoće, rasvjete, i dr., u nastavku u prilogu teksta.
NIKOLA ŠARIĆ–1.Zbog sve učestalijih gužvi u poslijepodnevnim satima u naseljenom mjestu Novaci, točnije na semaforima, pogotovo u vrijeme kada semafori nisu u funkciji, u posljednje vrijeme sve češće, zahtijevamo da pripadnici MUP-a reguliraju odvijanje prometa u navedenom periodu. Tražimo odgovor od strane Policijske stanice da li su poduzeli mjere po tom pitanju.2.Nadležnima upućujem pitanje zašto se u samome centru, u ljetnom periodu, u večernjim satima od 18-23 sata ne zabrani prolazak motornih vozila u nekoj od ulica čime bi se otvorio slobodan prostor za šetanje, vožnju rošula, bicikla, djece u kolicima i sl.? Također, apeliram na pripadnike MUP-a da u samom središtu općine kontroliraju vozila namijenjena za šumske putove koji proizvode toliku buku da svakodnevno dolazi do narušavanja javnog reda i mira.
ILHANA ZOLOTA-1.Da li su provedene procedure u skladu sa zakonom o izdavanju dozvola za rad fabrike “Greta-Grin“ i koliko je Općina upućena u to?
STJEPAN PETROVIĆ –1.Koliki je utrošak sredstva saniranja na legalne deponije otpada Paljike-Hum u MZ-i Bila u periodu od 2012.-2016. godine?
2.Da se poveća dječji doplatak na području općine Vitez ?
ANTO MATIĆ–1-Je li bilo korespodencije između „Greta Green“ i Općine Vitez na temu izdavanja bilo kakvih dozvola? 2.Jesu li službe išta napravile po pitanju održavanja javne rasprave u smislu kontakta nadležnog ministarstva okoliša i turizma, je li upućen bilo  kakav dopis ili zahtjev?
NEVENKA MAROS-1.U Novom naselju Divjak,put za Donju Večerisku na temelju razgovora sa mještanima,isti se žale da na dijelu puta kraj naselja koje vodi ka Donjoj Večeriskoj i Velikom Mošunju teško se uključiti na lokalnu prometnicu. Prometnica je na dijelu puta kod kuće Ante Pranjkovića zakrivljena i sprječava vidljivost eventualnog dolaska drugih vozila iz smjera Večeriske što promet i vožnju čini nesigurnim.
Kako bi se bar vidljivost osigurala bilo bi potrebno instalirati ovalno ogledalo i time olakšati uključivanje mještana na navedenu prometnicu i eventualno spriječiti buduće neugodne posljedice.
NERMAN RAMIĆ-1.Kolika je šteta nanesena požarom u pretovarnoj stanici otpada u PS „Vitezit“? Da li je poznat uzrok nastanka požara?
2.Jesu li poduzete mjere zaštite i preventive za sprečavanje nastanka požara?
3.Zbog čega se na području općine već dva mjeseca ne vrši održavanje javne rasvjete, tj. zamjena sijalica koje ne rade?
KENAN MUJKIĆ- 1.Poštovani primjetno je da održavanje javnih površina u gradu nije na nivou na kojem bi trebalo biti. Dosta njih je zaraslo, zapušteno i to ostavlja loš dojam i sliku uređenja grada. Dakle, zbog čega se javne površine ne održavaju na odgovarajućem nivou, i šta će se poduzeti u vezi toga?
DRAŽENKO PETROVIĆ-1.Molim od nadležnih tijela informaciju o izgradnji stambeno- poslovnog objekta na Gradskoj tržnici (bivša sodara). Da li navedeni objekt ima urbanističku, građevinsku i ostale dozvole za izgradnju istog?
MUAMER ĐIDIĆ- 1.Motorna vozila koja se nalaze na parkingu Ps Vitez,a koja su privremeno oduzeta  ili nisu u voznom stanju a već duži vremenski period se ne vraćaju vlasnicima zbog zakonskih odredbi propisanih u KZ i ZKP FBiH, zašto se ne izmjeste na neku odgovarajuću lokaciju gdje ne bi zauzimala parking i time ujedno došlo do većeg prostora za parkiranje auta od strane fizičkih lica koja zbog svojih ličnih potreba dolaze u PS Vitez ili zgradu općine Vitez? Jer danas smo svjedoci da je sve veći broj motornih vozila na cestama i na parkinzima, te se time stvara veća gužva i problemi,te samim tim i utiče na svakodnevni život građana naše općine.
ANTO STRUKAR –1.Molim informaciju od nadležnih tijela tko održava javnu rasvjetu u MZ Jardol, točnije u naselju Divjak- Novo Naselje, obzirom da pojedina rasvjetna tijela nisu u funkciji posljednjih šest mjeseci?
2.Zašto na jednoj od najprometnijih dionica općine Vitez nikad nije dovršena rasvjeta,ta dionica se odnosi na dio puta od Buhinih kuća pa sve do ulaska u Šantiće?
3.Molim informaciju od nadležnih tijela kada će se nastaviti radovi kanalizacione mreže u MZ Šantići, točnije na glavnom dijelu Žuma?
MIRNES LIVNJAK –1.Ko i kada će početi završnu fazu sekundarne vodovodne mreže u MZ Kruščica obzirom da je cca 50 domaćinstava uplatilo priključke, a nemaju vode?
 
Između ostalog razmatrana su tri Izvješća o radu: JU Dom zdravlja  Vitez za 2016. godinu, JU Radio Vitez sa p.o.  za 2016. godinu i OO Crvenog  križa Vitez za 2016. godinu koja su nakon ekspozea rukovodnih predstavnika istih, kao i odgovora na postavljena pitanja vijećnika iz danih oblasti jednoglasno usvojena, kao i Plan i program rada JU Radio Vitez za 2017. godinu uz zaključak  da se formira Uredničko vijeće Ustanove, te da isto tijelo  programski sadržaj uskladi sa jezicima naroda Bosne i Hercegovine.
Također je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku budžetske rezerve općine Vitez za period od  01.01.-31.03.2017.godine uz zaključke Komisije za budžet, a to su: 1.Izražava se zadovoljstvo ostvarenim prihodima Proračuna za prva tri mjeseca; 2. Da se nastavi vršiti  racionalnija potrošnja svih stavki Proračuna; 3.Da se nastave aktivnosti na poduzimanju mjera za povećanje svih vrsta prihoda; 4.Da se dostavi Izvješće mjerodavne Službe o poduzetim aktivnosti naplate za korištenje  građevnog zemljišta i naknade za dodijeljeno građevno zemljište.
Između ostalog usvojeno je Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka licitacije,  kao i ostala rješenja, zaključci i odluke koje su bile na dnevnom redu 5. sjednice Općinskog vijeća Vitez.Stručna i zajednička služba 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom