Objavljeno: 7.7.2017.

INFORMACIJA ZA JAVNOST O ODRŽANOJ V. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Na sjednici su vijećnici razmatrali ukupno 17 točaka dnevnog reda. Postavljeno je 17 vijećničkih pitanja iz raznih oblasti (infrastrukture, javne čistoće, rasvjete, i dr., u nastavku u prilogu teksta.
NIKOLA ŠARIĆ–1.Zbog sve učestalijih gužvi u poslijepodnevnim satima u naseljenom mjestu Novaci, točnije na semaforima, pogotovo u vrijeme kada semafori nisu u funkciji, u posljednje vrijeme sve češće, zahtijevamo da pripadnici MUP-a reguliraju odvijanje prometa u navedenom periodu. Tražimo odgovor od strane Policijske stanice da li su poduzeli mjere po tom pitanju.2.Nadležnima upućujem pitanje zašto se u samome centru, u ljetnom periodu, u večernjim satima od 18-23 sata ne zabrani prolazak motornih vozila u nekoj od ulica čime bi se otvorio slobodan prostor za šetanje, vožnju rošula, bicikla, djece u kolicima i sl.? Također, apeliram na pripadnike MUP-a da u samom središtu općine kontroliraju vozila namijenjena za šumske putove koji proizvode toliku buku da svakodnevno dolazi do narušavanja javnog reda i mira.
ILHANA ZOLOTA-1.Da li su provedene procedure u skladu sa zakonom o izdavanju dozvola za rad fabrike “Greta-Grin“ i koliko je Općina upućena u to?
STJEPAN PETROVIĆ –1.Koliki je utrošak sredstva saniranja na legalne deponije otpada Paljike-Hum u MZ-i Bila u periodu od 2012.-2016. godine?
2.Da se poveća dječji doplatak na području općine Vitez ?
ANTO MATIĆ–1-Je li bilo korespodencije između „Greta Green“ i Općine Vitez na temu izdavanja bilo kakvih dozvola? 2.Jesu li službe išta napravile po pitanju održavanja javne rasprave u smislu kontakta nadležnog ministarstva okoliša i turizma, je li upućen bilo  kakav dopis ili zahtjev?
NEVENKA MAROS-1.U Novom naselju Divjak,put za Donju Večerisku na temelju razgovora sa mještanima,isti se žale da na dijelu puta kraj naselja koje vodi ka Donjoj Večeriskoj i Velikom Mošunju teško se uključiti na lokalnu prometnicu. Prometnica je na dijelu puta kod kuće Ante Pranjkovića zakrivljena i sprječava vidljivost eventualnog dolaska drugih vozila iz smjera Večeriske što promet i vožnju čini nesigurnim.
Kako bi se bar vidljivost osigurala bilo bi potrebno instalirati ovalno ogledalo i time olakšati uključivanje mještana na navedenu prometnicu i eventualno spriječiti buduće neugodne posljedice.
NERMAN RAMIĆ-1.Kolika je šteta nanesena požarom u pretovarnoj stanici otpada u PS „Vitezit“? Da li je poznat uzrok nastanka požara?
2.Jesu li poduzete mjere zaštite i preventive za sprečavanje nastanka požara?
3.Zbog čega se na području općine već dva mjeseca ne vrši održavanje javne rasvjete, tj. zamjena sijalica koje ne rade?
KENAN MUJKIĆ- 1.Poštovani primjetno je da održavanje javnih površina u gradu nije na nivou na kojem bi trebalo biti. Dosta njih je zaraslo, zapušteno i to ostavlja loš dojam i sliku uređenja grada. Dakle, zbog čega se javne površine ne održavaju na odgovarajućem nivou, i šta će se poduzeti u vezi toga?
DRAŽENKO PETROVIĆ-1.Molim od nadležnih tijela informaciju o izgradnji stambeno- poslovnog objekta na Gradskoj tržnici (bivša sodara). Da li navedeni objekt ima urbanističku, građevinsku i ostale dozvole za izgradnju istog?
MUAMER ĐIDIĆ- 1.Motorna vozila koja se nalaze na parkingu Ps Vitez,a koja su privremeno oduzeta  ili nisu u voznom stanju a već duži vremenski period se ne vraćaju vlasnicima zbog zakonskih odredbi propisanih u KZ i ZKP FBiH, zašto se ne izmjeste na neku odgovarajuću lokaciju gdje ne bi zauzimala parking i time ujedno došlo do većeg prostora za parkiranje auta od strane fizičkih lica koja zbog svojih ličnih potreba dolaze u PS Vitez ili zgradu općine Vitez? Jer danas smo svjedoci da je sve veći broj motornih vozila na cestama i na parkinzima, te se time stvara veća gužva i problemi,te samim tim i utiče na svakodnevni život građana naše općine.
ANTO STRUKAR –1.Molim informaciju od nadležnih tijela tko održava javnu rasvjetu u MZ Jardol, točnije u naselju Divjak- Novo Naselje, obzirom da pojedina rasvjetna tijela nisu u funkciji posljednjih šest mjeseci?
2.Zašto na jednoj od najprometnijih dionica općine Vitez nikad nije dovršena rasvjeta,ta dionica se odnosi na dio puta od Buhinih kuća pa sve do ulaska u Šantiće?
3.Molim informaciju od nadležnih tijela kada će se nastaviti radovi kanalizacione mreže u MZ Šantići, točnije na glavnom dijelu Žuma?
MIRNES LIVNJAK –1.Ko i kada će početi završnu fazu sekundarne vodovodne mreže u MZ Kruščica obzirom da je cca 50 domaćinstava uplatilo priključke, a nemaju vode?
 
Između ostalog razmatrana su tri Izvješća o radu: JU Dom zdravlja  Vitez za 2016. godinu, JU Radio Vitez sa p.o.  za 2016. godinu i OO Crvenog  križa Vitez za 2016. godinu koja su nakon ekspozea rukovodnih predstavnika istih, kao i odgovora na postavljena pitanja vijećnika iz danih oblasti jednoglasno usvojena, kao i Plan i program rada JU Radio Vitez za 2017. godinu uz zaključak  da se formira Uredničko vijeće Ustanove, te da isto tijelo  programski sadržaj uskladi sa jezicima naroda Bosne i Hercegovine.
Također je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku budžetske rezerve općine Vitez za period od  01.01.-31.03.2017.godine uz zaključke Komisije za budžet, a to su: 1.Izražava se zadovoljstvo ostvarenim prihodima Proračuna za prva tri mjeseca; 2. Da se nastavi vršiti  racionalnija potrošnja svih stavki Proračuna; 3.Da se nastave aktivnosti na poduzimanju mjera za povećanje svih vrsta prihoda; 4.Da se dostavi Izvješće mjerodavne Službe o poduzetim aktivnosti naplate za korištenje  građevnog zemljišta i naknade za dodijeljeno građevno zemljište.
Između ostalog usvojeno je Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka licitacije,  kao i ostala rješenja, zaključci i odluke koje su bile na dnevnom redu 5. sjednice Općinskog vijeća Vitez.Stručna i zajednička služba