Objavljeno: 11.8.2017.

REALIZACIJA PROLJETNOG UREĐENJA GRADA

Na prijedlog Službe za opću upravu Općinski načelnik  donio  je  Program proljetnog uređenja grada za 2017. god. Navedenim Programom utvrđene su  aktivnosti iz komunalne oblasti na proljetnom uređenju grada, nosioci aktivnosti i njihovi saradnici kao i visina troškova za njihovo provođenje.
Za navedene aktivnosti  odobrena su sredstva iz Proračuna općine Vitez u  ukupnom  iznosu od 28.530,19 KM.
Programom je planirano:
- Nabavka i sadnja proljetnog jednogodišnjeg cvijeća, nabavka i sadnja ukrasnih
  grmova(jasmin, magnolija i sl.),
- farbanje  saksija za cvijeće i postojećih  elemenata za dječija igrališta,
- dogradnja i popravka  dječijih  igrališta u gradu (kod Autobusne  stanice, Biblioteke i  
  Konzuma)
- nabavka parkovskih stolova i klupa - 7 betonskih stolova, 12 klupa i  stol za stoni tenis,
- nabavka drvenih štafli za popravku postojećih parkovskih  klupa,
- farbanje mostova - na rijeci Kruščica tri mosta, na Lašvi Radakov most,most na Jaruzi u  
  Starom Vitezu i most na Željezničkoj stanici,
- čišćenje tavana i podruma u stambeno – poslovnim zgradama u gradu,
- čišćenje trotoara prema PS’’ Vitezit’’ i trotoara na Divjaku od M-5 do kuće  
  Rajkovića (čišćenje pijeska,trave  i šiblja) te  uređenje zelene  površine u  PC-96( pokositi,  
  očistiti  propuste, ukloniti šiblje, i sl.),
- nabavka  11.komada  metalnih kontejnera (zapremine1,1m3.),
- nabavka i postavljanje 30 korpica  za smeće, i
-  postavljanje sprava za dječije igralište(gradska biblioteka).
Nakon završetka navedenih aktivnosti može se konstatovati da je Program realizovan u utvrđenim rokovima. Do kraja mjeseca će biti završeni radovi na  postavljanju novih sprava za dječije igralište i poslovi na čišćenju trotoara prema PS''Vitezit''i uređenju zelenih površina u PC-96.
Aktivnosti na čišćenju tavana i podruma u stambenim zgradama su djelimično odrađeni.
Napominjemo da je Ekološka udruga ''Kremenik'' u saradnji sa CM KOZMETIK MARKET Vitez dala doprinos na uređenju grada sadnjom cvijeća u obliku grba Općine na trgu  kao i Privredno društvo ''FIS'' Vitez, koje je uredilo zelenu površinu neposredno uz izlaz  na cestu M-5. 
 
                                                                  SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama