Objavljeno: 22.3.2016.

Narandžasto upozorenje

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalni hidrometeorološki zavod
S a r a j e v o
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federal Hydrometeorological Institute
S a r a j e v o

NARANDŽASTO UPOZORENJE
 
1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:
Intenzivne padavine.
 
2.Pordučje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:
U većem dijelu Bosne i Hercegovine.
 
3.Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:
23.03.2016. 00h do 23.03.2016. 23:59h
 
4.Napomena:
Očekivana količina padavina od 30 do 50 l/m2,lokalno i više od 50 l/m2.