Objavljeno: 8.9.2017.

VI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/17

Vitez; 07.09.2017.godine

 

Na osnovu odredbi člana 49. Poslovnika o radu i organizaciji Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

VI SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 13.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 9,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 5.sjednice Općinskog vijeća održane 05.07.2017.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2017. godine;

 2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća;

 3. Izvještaj o radu JU Gradske biblioteke Vitez za 2016. godinu;

 4. Program rada Vatrogasnih društva za 2017. godinu na općini Vitez;

 5. Izvještaj o radu Vatrogasnih društava za 2016.godinu na općini Vitez;

 6. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište Vitez za 2016. godinu;

 7. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period 01.01.-31.12.2016. godine;

 8. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2016.godinu;

 9. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama;

 10. Izmjena Odluke o Kriterijima za imenovanje članova Upravnih i Nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;

 11. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (LKW Servis);

 12. Prijedlog dopunskog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 14. Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta (Ćato Dario i Borislav);

 15. Zaključak o odbacivanju zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (Ibrahim Zukan)

 

PREDSJEDNIK

 

OPĆINSKOG

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama