Objavljeno: 8.9.2017.

VI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/17

Vitez; 07.09.2017.godine

 

Na osnovu odredbi člana 49. Poslovnika o radu i organizaciji Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

VI SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 13.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 9,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 5.sjednice Općinskog vijeća održane 05.07.2017.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2017. godine;

 2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća;

 3. Izvještaj o radu JU Gradske biblioteke Vitez za 2016. godinu;

 4. Program rada Vatrogasnih društva za 2017. godinu na općini Vitez;

 5. Izvještaj o radu Vatrogasnih društava za 2016.godinu na općini Vitez;

 6. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište Vitez za 2016. godinu;

 7. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period 01.01.-31.12.2016. godine;

 8. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2016.godinu;

 9. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama;

 10. Izmjena Odluke o Kriterijima za imenovanje članova Upravnih i Nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;

 11. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (LKW Servis);

 12. Prijedlog dopunskog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 14. Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta (Ćato Dario i Borislav);

 15. Zaključak o odbacivanju zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (Ibrahim Zukan)

 

PREDSJEDNIK

 

OPĆINSKOG

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom