Objavljeno: 8.9.2017.

VI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj:01-3-01-3/17

Vitez; 07.09.2017.godine

 

Na osnovu odredbi člana 49. Poslovnika o radu i organizaciji Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m

 

VI SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dan 13.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 9,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 5.sjednice Općinskog vijeća održane 05.07.2017.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2017. godine;

 2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća;

 3. Izvještaj o radu JU Gradske biblioteke Vitez za 2016. godinu;

 4. Program rada Vatrogasnih društva za 2017. godinu na općini Vitez;

 5. Izvještaj o radu Vatrogasnih društava za 2016.godinu na općini Vitez;

 6. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište Vitez za 2016. godinu;

 7. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period 01.01.-31.12.2016. godine;

 8. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2016.godinu;

 9. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama;

 10. Izmjena Odluke o Kriterijima za imenovanje članova Upravnih i Nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;

 11. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (LKW Servis);

 12. Prijedlog dopunskog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 13. Prijedlog rješenja o izuzimanju građevinskog zemljišta (Fata Cicvara);

 14. Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta (Ćato Dario i Borislav);

 15. Zaključak o odbacivanju zahtjeva za dodjelu građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (Ibrahim Zukan)

 

PREDSJEDNIK

 

OPĆINSKOG

Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću