Objavljeno: 11.9.2017.

Informacija o potpisivanju ugovora i edukaciji o plasteničkoj proizvodnji

Na osnovu saradnje općine Vitez sa britanskom humanitarnom organizacijom za međunarodnu pomoć i razvoj Muslim Aid Sarajevo, raspisanog Javnog poziva općine Vitez za dodjelu plastenika uz sufinansiranje od 14.07.2017. godine, provedene procedure izbora kandidata i nastavka aktivnosti u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”- općina Vitez u 2017. godini u prostorijama jedinice lokalne samouprave općine Vitez dana 06.09.2017. i 07.09.2017. godine organizovano je potpisivanje ugovora o sufinansiranju i regulisanju međusobnih odnosa između Muslim Aid Sarajevo, JLS općine Vitez i krajnjih korisnika.
Istovremeno je u organizaciji humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo organizovana dvodnevna edukacija o osnovama plasteničke proizvodnje za kandidate izabrane procedurom Javnog poziva.
Općina Vitez se zahvaljuje svim učesnicima na korektnoj i konstruktivnoj saradnji u dosadašnjim aktivnostima te očekuje uspješnu punu implementaciju projekta.
 
 
 

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ