Objavljeno: 23.3.2016.

Obavijest o požarima

Polazeći od činjenice da su proljetni radovi na čišćenju poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posebno na granicama sa šumskim zemljištem neophodno potrebni i u cilju su razvoja poljoprivrede i stočarstva upozoravamo fizičke i pravne osobe na  oprez prilikom obavljanja navedenih radova uz pridržavanje „ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ, koja se može preuzeti na web stranici općine Vitez.
 
Svako nesmotreno paljenje korova, strništa, lišća, međa i drugih proljetnih pospremanja može izazvati neželjene posljedice i opasnost po živote i materijalna dobra.
Posebno se skreće pažnja na mogućnost izbijanja požara u blizini naseljenih mjesta, kao i u blizini šumskih područja, a pogotovo  u blizini minskih polja,  uz napomenu da je svako izazivanje opasnosti i prouzrokovanje štete na tuđoj imovini kažnjivo djelo.
Za slučaj izbijanja požara na šumskom području dojavu možete izvršiti na slijedeće brojeve telefona:
- „ Šumarija“ Vitez,                             (030) - 712 – 082
 
Pored navedenih, javljanje o svim vrstama požara možete izvršiti i na slijedeće brojeve telefona:

  • Vatrogasno društvo „Vitez“ Vitez ,             special tel. 123  ili tel. ( 030)   714-123

  • Vatrogasno društvo „ Stari Vitez“ Vitez,     special tel. 123  ili tel. ( 030)    520-004

  • Policijska stanica Vitez,                            special tel. 122  ili tel. ( 030)    711-302

  • Civilna zaštita Vitez,                                special tel. 121  ili tel. ( 030)    718-225

 
Zahvaljujemo na pažnji i razumijevanju.
 

                           POMOĆNIK NAČELNIKA
                                                                                              
               Asim Ribo